При възпитанието на деца не може да има точни правила, тъй като всяко дете е уникално и изисква за себе си специализиран педагогически подход.

Но съществуват редица разпространи възпитателни тактики, които не могат да допринесат с нищо за детето, освен да му навредят. За тях и ще стане дума в настоящата статия.

Всички майки и бащи понякога правят грешки при възпитанието на собствените си деца, но едно е, когато това се случва понякога, в изключителни случаи, а съвсем други – когато грешките се превръщат в тенденции или още по-лошо - в любими методи за възпитание.

Всичко това неизбежно води до понижаване на родителския авторитет в очите на децата, подрива се тяхното доверие към най-близките им хора, а това означава, че се разклаща и основата на тяхното психологическо благополучие.

Тревожност, агресия, липса на мотивация в училище – ето няколко последствия от подобни грешки, които без преувеличаване могат да се определят като фатални.

И така, има неща, които родителите не трябва да правят, и ще бъде по-добре, ако всеки от нас ги отнесе за себе си към раздела на недопустимите,следните  „забранени“ възпитателни методи.

  1. Унижение на детето

За съжаление, унижението на тези, които са по-слаби и не могат да отвърнат на удара, е достатъчно разпространено явление и дори среща разбирането на околните.

Оттук е и обичайната картина пред очите ни, в която майка дърпа сина си по цялата улица, хванала го за ухото или когато бащата пред всички се скарва на дъщеря си, заради непослушание.

„Възпитават го“ – мислят съседите, преминаващите и случайните свидетели на подобни сцени. А какво мисли детето? В неговата душа в този момент се разрушава светът.

  1. Отговор на агресията с агресия

Случва се понякога децата да проявяват агресия – дерат се, хапят, хвърлят предмети, чупят или по някакъв начин се опитват да покажат своя гняв на околните.

И когато подобни избухвания са насочени към родителите, те често връщат с лихва агресията на младите агресори, а между впрочем е крайно нежелателно да се прави това.

  1. Заплахи и шантаж

„Ако веднага не измиеш всички чинии, ще останеш без вечеря! “,“Ако още веднъж те видя в тази компания, няма да пусна повече навън“, „Отказваш да ми помогнеш?

Тогава се оправяй сам с уроците и изобщо не идвай при мен!“ Ефективни ли са тези методи? Да. Но проблемът е, че подобни възпитателни мерки имат само временен успех.

  1. „Вечни“ обещания

„Незабавно ми обещай повече никога да не правиш така!“ – това е още разновидност на шантажа, но особено коварна. С нейна помощ възрастният успокоява собствената си съвест, прехвърляйки отговорността за последвалите постъпки върху детето.

Защо това е лошо? Дори и възрастен човек трудно изпълнява обещания, дадени без твърда решимост да се удържи на думата. Децата дори изобщо не могат да си представят какъв смисъл влагат родителите им в думата обещание.

5. Лъжа

Често възрастните предполагат, че да излъжат детето, поради някакви благородни възпитателски подбуди не е страшно. Дори понякога лъжата се превръща в ефективен способ против капризи и инати. Бихте си казали какво е лошото на една такава лъжа?

Децата притежават потресаваща интуиция и от определена възраст отлично усещат родителската неискреност. А пък успеят да хванат майка си или татко си в лъжа, то тогава техният родители буквално ще се срине.