„Не четете до вечеря съветски вестници“ – знаменитият цитат от „Кучешко сърце“ – известна повест от Михаил Булгаков – автор на световноизвестния роман „Майсторът и Маргарита“. Е с изключение на само малко, за да не изпускате напълно всичко онова, което се случва около вас. Но ако започнете да гледате и четете новини няма да ви остава нито време за работа, нито за общуване, нито за творчество.

Но бъдете потребители на новини и ето какви са причините за това според британски учени:

• Новините са вредни за вашето здраве

Тяхното четене или гледане води до поява на страх и агресия, възпрепятства реализацията на творческия потенциал и лишава човек от способността да мисли задълбочено. Новините са същото, каквото е и захарта за тялото.

Те лесно се усвояват. Медиите ни хранят с малки късчета от тривиални фактори, които всъщност изобщо не ни касаят и не заслужават вниманието ни. Ето защо ние никога не се чувстваме заситени.

За разлика от четенето на книги и дълги журналистически статии, над които ни се налага да разсъждаваме, ние можем да „погълнем“ огромно количество напълно „празни“ новини.

• Новините нямат значение

Приблизително от около 10 000 истории, които вие сте прочели през последните 12 месеца, назовете една, която ви е давала възможност да вземете по-добро решение за нещо, сериозно влияещо на вашия живот, кариера или бизнес.

Всъщност, потреблението на новини – това е конкурентен недостатък. Колкото по-малко вие употребявате новини, толкова повече предимства ще имате.

• Новините са токсични за вашия организъм

Новинарският поток е бащата на всички познавателни грешки, породени от жаждата за потвърждение. Ние ставаме излишно самоуверени, поемаме абсолютно глупави рискове и не преценяваме възможностите.

Нашият мозък жадува за истории, които имат смисъл, дори и ако те не съответстват на действителността. Всеки журналист, че пазарът съществува благодарение на Х или дадена компания е обявила фалит заради Y със сигурност изобщо не е запознат с фактическата ситуация.

Изобщо не е приемлив подобен евтин начин за „обяснение“ на света или на всеки един факт.

• Новостите потискат способността на човек да мисли

Мисленето или разсъждението изисква концентрация. За да бъде съсредоточен човек е необходимо той да бъде прекъсван. А новините са специално разработени да ви прекъсват.

Те са подобни на вируси, които крадат вашето внимание, за да постигнат собствената си цел. Новините намаляват броя на мислещите хора и сериозно влияят на паметта. И тъй като новостите нарушават концентрацията, те способстват и за отслабването на познавателните способности на човека.

• Новините действат като наркотик

Узнавайки, че се е случила някаква катастрофа, ние искаме да разбере и как ще завърши то. Запомняйки стотици сюжети от новините, ние все по-трудно ще можем да контролираме този стремеж.

Учените бяха свикнали да мислят, че връзките между 85-те милиарда неврони в нашия мозък окончателно са се формирали в момента, в който ние навлизаме зрялата си възраст. Но сега вече е ясно, че това не е така. Нервните клетки редовно разрушават старите връзки помежду си – синапси, и образуват нови.

Колкото по-голямо количество новини ние четем или гледаме, толкова повече ние тренираме невронните връзки, отговарящи за повърхностното запознаване и изпълнение на множество задачи, игнорирайки тези, които отговарят за по-задълбоченото запознаване и съсредоточеното мислене.