Занижената самооценка ни пречи да изграждаме устойчиви и стабилни отношения, а също и да се развиваме, предизвиква неврози и зависимост. Американският психотерапевт Дженет Войтиц ни предлага конкретни съвети, които спомагат за намаляване на стреса в отношенията и способстват за повишаване на самооценката.

1. Единственият начин да осъзнаете коя сте вие е да откриете какво ви харесва.

2. Само по себе си обсъждането на проблемите в отношенията вече спомага за намаляване на страха от отхвърляне.

3. Вие, може би, се опитвате да отгатнете какво е това норма. Хората с ниска самооценка е важно да знаят и да разберат, че понятието „нормалност“ не съществува. По-ефективно е да си задавате въпроса какво за вас е действително важно?

Какво е важно за вашето семейство? Задачата ви не се състои в това да разберете какво за вас е нормално, а в това да установите какво работи по-добре за вас и за вашите близки.

4. Първата стъпка за преодоляването на всяка зависимост е нейното осъзнаване. Просто наблюдавайте себе си. Вместо да се занимавате с това да се самоосъждате и самообвинявате, постарайте се да опознаете себе си, анализирайки как се държите.

Когато човек започне да гледа на себе си честно и без да се осъжда, може да отдели себе си от своето поведение, така е способен да се променя, да се развива и да расте.

5. Чувствата не могат да бъдат правилни и неправилни – тях просто ги има. Ако ние смятаме своето чувство за неправилно, то към него се добавя и чувството за вина, а това още повече влошава ситуацията.

Гневът, който вие чувствате е реален. Ако вие решите, че да изпитвате яд е неправилно и че вместо това трябва да изпитвате състрадание, това няма да ви помогне. Не е препоръчително да се правят опити за замяна на едно чувство с друго.

6. Пълното преодоляване на чувството за самота е невъзможно, но има начини да го намалите. На първо място е необходимо да започнете да поемате риска да се откривате пред околните.

Най-добрият начин да получите това, което чувствате, че ви е нужно, е да започнете да го правите сами. Ако вие искате да бъдете обичана, първо предложете своята любов на другите хора или по-точно на тези, които прецените.

Това е риск – възможно да не бъдете разбрани и отхвърлени. Но избягвайки този риск, вие се обричате на самота. Ако решите да поемете този риск, то вие получавате възможност да се промените.

Не е достатъчно да опитате само веднъж. Обещайте си, че всеки ден ще започнете да комуникирате с други хора за немного дълъг период от време.

7. Има много добро групово упражнение, което показва, че самокритиката е винаги е много субективна. Участниците сядат в кръг – задачата е пълно или частично освобождаване от тези качества, които те не желаят повече да притежават.

Ако отхвърлените от някого качества, се харесат на някого от групата, то той може да ги присвои.

Обикновено един участник желае да се избави от своята прокрастинация и това качество не му позволява да достигне до центъра на кръг, а друг вече говори, че иска присвои това качество, тъй като той е, напротив, хиперактивен.

Още някой казва: „Аз искам да се избавя от чувството си за вина “ – и получава отговор. „На мен ми е необходимо това чувство за вина, тъй като усещам, че съм прекалено егоистичен.“