Много малко време е изминало от клиничните тестове, за да се потвърди, че стадият на ремисия ще продължи и в бъдеще, но все пак резултатите са обещаващи.

Съобщава се за изключителни резултати след първите клинични тестове на експериментална имунотерапия при хора с напреднал стадий на левкимия.

Новият метод е тестван на 29 пациенти с онкологично заболяване на кръвта, при които останалите възможности за лечение били изчерпани. След провеждането на терапията 27 от тях навлезли в ремисия, което е вероятно и означава 93% успех.

При един пациент първият методът се оказал неуспешен, но успял да влезе в ремисия след втория с по-висока доза.

Пациентите, които се подлагат на имунотерапията, са с наистина ограничени възможности за лечение. И самият факт, че толкова много от тях са навлезли в ремисия, означава много, тъй като им дарява още време живот, посочва водещият учен Камерън Търтъл от Центъра за ракови изследвания в Сиатъл.

Един от неговите сътрудници пък добавя, че подобни резултати не са били очаквани в толкова ранна фаза на клинични изпитвания.
Новият терапевтичен метод използва собствени антитела на имунната система, за да се атакуват раковите клетки.

В идеални условия би трябвало имунната система да направи това и без външна помощ, но собствените Т-клетки невинаги могат да идентифицират раковите клетки в кръвта, тъй като веднъж образували се разполагат с механизми, за да останат скрити.

За справянето с този проблем изследователите изолирали Т-клетки на пациентите от кръвни проби и чрез генно инженерство им „присвоили“ рецепторна молекула, наречена CAR или химерно антигенен рецептор.

CAR е важен, защото благодарение на него се идентифицират клетки, които транспортират маркер, наречен CD19, който пък принадлежи на ракови клетки в много напреднала фаза.

След това изследователите размножили тези нови и подобрени Т-клетки, които нарекли CAR T в лабораторни условия, така че да са в достатъчно количество, за да се инжектират обратно в пациентите.

Целта е тези модифицирани клетки да идентифицират ракови кръвни клетки.

И според първоначалните резултати методът се оказва доста успешен. Няколко след провеждането на имунотерапията, високочувствителен тест не може да открие никакви следи от ракови клетки в костния мозък на 93% от пациентите.

Подобни експериментални методи за провеждане на имунотерапия също са показвали невероятни резултати в началните тестове
Но изследователите бързат да охладят своя и нашия оптимизъм, като посочват, че е твърде рано да се каже дали тези резултати са устойчиви в дългосрочен план.

Изследването е с доста ограничен обхват, а при няколко пациенти настъпва рецидив след първоначалното провеждане на имунотерапия.

Страничните ефекти при някои пациенти също не са за подценяване – висока температура и ниско кръвно налягане. А при някои се стига до там, че раковите клетки стават резистентни към модифицираните Т-клетки.

Въпреки това обаче това е чудесна отправна точка. Сега, когато са налице тези обещаващи ранни резултати, се планират по-мащабни клинични тестове, за да се проследи по какъв начин приложението на този метод ще бъде най-ефективно от терапевтична гледна точка.

Това е само началото, посочва един от авторите на изследването.

И въпреки че над 90% случаи на ремисия звучи направо фантастично, има нужда от доста допълнителни тестове, за да може да се твърди с голяма степен на сигурност, че това са трайни ремисии.