Описание

Афазия представлява състояние, характеризиращо се с неспособност за комуникация. То може да засегне способността на човек да се изразява и да разбира езика, както вербално, така и писмено.

Състоянието възниква внезапно след инсулт или травма на главата. Но може да се причини и от бавно нарастващ тумор в мозъка или дегенеративно заболяване.

Степента на нарушение на способността за комуникация зависи от местоположението и степента на увреждането на мозъка.

След като основната причина за състоянието бъде отстранена като например чрез излекуване на заболяването причинител.

Основната терапия, която се прилага за възстановяване на комуникативните способности е логопедичната.

Какви са симптомите?

• Говорене в кратки или непълни изречения;
• Речта се състои от изречения, нямащи смисъл;
• Изговаряне на неразпознаваеми думи;
• Засегнатите лица не са в състояние да разберат разговора на другите хора;
• Тълкуване на метафорите буквално;
• Писмено съставяне на изречения, които нямат смисъл;

Тежестта и обхвата на комуникативните нарушения зависи от степента на увреждане и от мястото на засягане в мозъка.

Някои от засегнатите е възможно да разбират това, което им се говори, но трудно намират думи, за да осъществят нормален разговор.

А други могат да бъдат способни да разбират това, което четат, но все още не успяват да говорят по начин, че другите да ги разберат.

Типове афазия

• Нефлуентна или на Брока – увреждане на езиковия център в близост до лявата предната част на мозъка или зона на Брока, обикновено води до тази форма на състоянието.

Засегнатите лица трудно намират думи при говорене, което се изразява в реч, състояща се от много кратки изречения и понякога пропускане на думи.

Въпреки че изреченията обикновено са само непълни, то слушателят не може да разбере смисъла им.

Хората с тази форма на комуникативното нарушение често са наясно със собствените си трудности в общуването и могат да се разочароват от тези ограничения. Освен това засегнатите хора могат да имат едностранна парализа.

Флуентна – резултат от увреждане на езиковия център в средната лява страна на мозъка или зона на Вернике.

На хората с тази форма на състоянието обикновено речта е гладка и се състои от дълги и сложни изречения без смисъл или неясни, с неточни или ненужни думи.

Те обикновено не разбират добре това, което друг човек им говори и често не са в състояние да осъзнаят, че другите не могат да открият смисъл в тяхната реч.

Глобална – дължи се на сериозни увреждания на езиковите мозъчни центрове, при засегнатите се наблюдават тежки нарушения в комуникативните способности при процеса на говорене и разбиране.

Кога трябва да се потърси лекарска помощ?

Тъй като състоянието в повечето случаи е резултат на възникването на сериозен здравословен проблем като инсулт например.

Потърсете спешна медицинска помощ веднага, ако вие или някой ваш близък, развиете следните симптоми:

• Внезапно започне да говори трудно;
• Изпадне в частична или пълна неспособност да разбира речта;
• Внезапни затруднения при четене и писане;
• При говорене трудно подбира подходящите думи и речта се накъсва от големи интервали в опит да бъде открита подходящата дума.

Лечение на афазия

Ако мозъчното увреждане е незначително, засегнатото лице ще възстанови комуникативните си способности и без лечение. Въпреки това повечето хора се подлагат на речеви и езикови терапии, за да възстановят напълно и дори да подобрят комуникационните си умения.