Климаксът е естествен период в живота на всяка жена, но някои симптоми могат да бъдат доста неприятни и да влошат качеството на живот на дамите.

Заместителна хормонална терапия и промяната на начина на живот са основните методи за въздействие при това заболяване. 

Последните изследвания доказват ролята на акупунктурата като перспективен метод за намаляване на проявленията на климакс, макар и да се смята за алтернативен.

Значение на акупунктурата и силата на плацебото

Лекарски преглед в началото на климактериума

Климаксът започва при жени на възраст 45-50 години, а симптоматиката е с продължителност 4-5 години.

Измененията, характерни за климакс и промяна на хормоналния фон, влияят на общото състояние на жените и на тяхното ежедневие, затова са необходими някои корективи.

Днес съществуват методи и средства, които помагат за нормализиране на състоянието и дори за облекчаване на неприятните симптоми.

Всички те са далеч от съвършенството, тъй като всеки е със списък от странични ефекти.

Преглед при гинеколог е необходим при първи симптоми на менопауза. Специалистът, въз основа на индивидуалните данни, преценява какво значение да назначи. 

Алтернативни методи при климакс

През последните години станаха много популярни средствата и методите на алтернативната медицина, които в повечето случаи, се представят като натурални методи.

Важно значение в алтернативната медицина има акупунктурата.

Днес този метод все по-често се препоръчва и от лекарите, които се придържат към доказателствената медицина, и този метод на лечение става все по-популярен.

Акупунктура може да бъде използвана за облекчаване на цял спектър от патологични състояния, сред които: депресия, хронична болка, епилепсия и климакс.

Използването на този метод при подобни състояния показва различни нива на успех.

Според данни от учените от Университета на Копенхаген, акупунктурата доказва своята ефективност в борбата със симптомите на климакс.

Тези изследвания далеч не са първи, и този метод на лечение вече е разглеждан като възможно средство за справяне с неприятни симптоми на климакс.

Получените данни все пак не могат да се смятат за пълноценни и остават още въпроси за специалистите.

Авторите на новото изследване отбелязват, че по-ранните изследвания се подлагат на критика на научната общност.

Забележките се отнасяли основно за плацебото и липсата на данни за възможни странични ефекти. Всички тези забележки били отчетени в новото изследване.

В борба със симптомите

Основен симптом на климакса, който кара жените да си запишат час при гинеколог, са топлите вълни. И именно върху тях е съсредоточено изследването и ефектът на акупунктурата.

Приливите могат да са с продължителност от няколко дни. Освен това те сами по себе си са неприятни, тъй като създават множество неудобства на дамите.

В изследването взели участие 70 жени в менопауза, които били разделени на 2 групи:

  • Половината от жените се подлагали на 15-минутен сеанс акупунктура веднъж седично в продължение на 5 месеца.
  • Втората половина от жените влизали в контролната група, тоест каквито и да е интервенции са изключени.

В началото на изследването, на всяка жена било предложено да попълни анкета, която помогнала да се оценят симптомите на климакса. На въпросите в анкетата било предложено да се отговори в самото начало на изследването и след това – на 3, 6, 8, 11 и 26 седмица.

Основният интерес на учените бил съсредоточаване около проявленията на най-разпространените симптоми: приливи, сънни разстройства, симптоми от страна на пикочно-половата система.

3 седмици след експеримента, жените, които се подложили на акупунктура, усетили намаляване на приливите и подобряване на общото състояние.

В 6-та седмица на експеримента, повече от 80% от жените от групата, на акупунктура, забелязали, че сеансите са им помогнали.

При анализ на данните се установило, че акупунктурата способства за намаляване на проявленията на приливите, и намаляване на тежестта на потоотделянето.

Ефект плацебо

Въпреки че получените резултатите били статистически значими, авторите отбелязват, че участниците били сравнително малко, а продължителността на изследването била относително кратка.

Но тези данни позволяват по нов начин да се погледне на ефективността на акупунктурата и на нейното значение.