Акустична травма представлява съвкупност от патологични изменения в областта на вътрешното ухо, предизвикани от еднократно или системно въздействие на твърде силен звук.

Това състояние може да е с остра или хронична природа. Хроничната форма се среща значително по-често.

Акустична травма - как се проявява

Клиничната картина при това заболяване на първо място включва разстройство на слуховата функция. Прогнозата пряко зависи от тежестта на възникналите изменения.

Правилно назначеното лечение позволява постигане на пълен регрес на развилите се нарушения. Но понякога при тежко протичане тази патология може да стане причина за постоянна глухота.

Акустичните травми се срещат много често. Приблизително в 25% от всички случаи на невросензорна глухота са свързани именно с излагане на много силен шум.

Сред професионалните заболявания на този патологичен процес се падат около 23%. Най-често с тази болест се сблъскват хора на възраст от 30 до 60 години. 

Причини и рискови фактори

Основната причина за акустична травма е излагане на твърде силен звук. Това е причината най-често да се среща при хора, които работят в условия на постоянен шум, особено в затворени помещения.

Проследява се определено предразположение сред хората, които имат съпътстващи заболявания в различни отдели на органите на слуха или на горните дихателни пътища.

Основна причина за развитие на остра форма на заболяването е краткотрайно силно звуково въздействие. За възникването на специфични нарушения в областта на вътрешното ухо е необходим звук, който превишава 120 децибела, например, сирена или взрив.

Хроничната акустична травма се развива при системен контакт със звуци, силата на които превишава 90 децибела. Хроничната форма най-често представлява професионално заболяване.

Ако не се отстрани провокиращия фактор, тази патология в преобладаващия брой случаи става причина за значителни проблеми със слуховата функция.

Как се развива акустична травма

Механизмът на развитие на акустична травма се различава в зависимост от това дали е с остър или с хроничен характер.

При остра форма водеща е ролята на кръвоизлив в мембранозния лабиринт. На фона на протичащите изменения ресничестите клетки на периферния отдел на слуховия анализатор се изместват и набъбват.

Патогенезата на хроничната форма не е достатъчно добре проучена. Предполага се, че системното въздействие на силен звук води до поява на дегенеративни изменения в областта на периферния отдел на слуховия анализатор.

Симптоми, характерни за акустична травма

Основният симптом при остра форма е болка. Болковият синдром се съпровожда с потискане на слуховата функция на едното или двете уши.

Пострадалият престава да чува звуците, които го заобикалят. Наблюдава се постепенно стихващо звънене в ушите, който понякога се съпътства от световъртеж.

При лека степен възстановяването на слуховата функция може да отнеме от 5 до 30 минути. В случай на по-тежко нарушение на първо време човек може да възприема само много силни звуци, а впоследствие слухът се нормализира.

При хронична форма симптомите протичат на 3 етапа. В първия болният се оплаква от шум в ушите, който преминава известно време след отстраняване на провокиращия фактор.

Постепенно болният успява да се адаптира към условията на повишен шум и дълго време нищо не го безпокои. Но въпреки липсата на оплаквания, се наблюдава прогресиращо влошаване на слуховата функция.

За развитието на втория етап обикновено изминават няколко години. Внезапно се появяват оплаквания от постоянен шум в ушите и значително влошаване на слуха.

Паралелно присъстват симптоми като бързо уморяване, безсъние, раздразнителност и т.н. Формира се постоянно отслабване на слуха, което при продължаваща работа в същите условия прогресира.

След няколко години е възможно да настъпи трети етап, характеризиращ се с още по-голямо влошаване на слуховата функция, стига се и до пълно оглушаване.

Диагностика и лечение на болестта

Поставянето на диагнозата започва с преглед, снемане на анамнеза и изясняване на оплаквания. От допълнителните методи на изследване се прибягва до отоскопия, речева аудиометрия. Последните 2 метода са за оценка на възникналите слухови нарушения.

За лечение на акустична травма най-често е необходимо да се осигури пълен слухов покой. Често се налага и смяна на местоработата. От лекарствените препарати се назначават витамини от група В, ноотропни средства, а също и антихипоксанти.