Преди век и половина е роден ученият известен в областта на хемолизата – процеса на разрушаване на еритроцитите. Това е част от жизнения цикъл на най-важните кръвни телца, които осигуряват доставка на кислород до всички части на тялото.

Същевременно хемолиза може да се развие на фона на цяла съвкупност от заболявания, които застрашават живота.

Какво е това хемолиза и баланса между норма и патология

Кръв и стареене

Всичко живо старее. Това се отнася и за отделните тъкани и клетки, включително и на кръвта.

Еритроцитите са червени кръвни телца, средно живеят 120 дни. Кръвта постоянно се обновява, веднъж на 4 месеца еритроцитът загива, а на негово място идва нов.

В нашето тяло има специална система за откриване и унищожаване на износени червени кръвни телца – този процес се нарича физиологична хемолиза.

Как организмът разбира, че еритроцитът е остарял и е време да бъде унищожен? Системата на улавяне на такива еритроцити е много проста.

Система за унищожаване на еритроцити

Всички гръбначни, включително и човека, имат далак. Този орган образува лимфоцити, филтрира патогенни бактерии и образува антитела. Освен това в него се съдържат всички 1/3 от всички тромбоцити на тялото.

Част от далака е пронизан от синуси. Това са кръвоносни съдове с неправилна форма, стените на които са покрити със специални клетки, подобни на вретено, между които има тесни отвори-пори.

През тези отвори преминават формените елементи на кръвта, включително и еритроцити.

Когато кръвта навлезе през далака, 90% от нея преминава през органа, а 10% попада в системата от синуси, от които елементите на кръвта могат да се върнат в кръвообращението.

Размерите на порите са 10 пъти по-малки от диаметъра на млад и „изпълнен със сили” еритроцит. Но благодарение на еластичността на обвивката си може да лесно да промени формата си и да премине през отворите.

Старите еритроцити имат по-твърда мембрана и не могат да преминат през порите и засядат в синусите.

Но в тези филтри за улавяне на стари кръвни телца концентрацията на глюкоза е понижена, а също и pH е под нормата за еритроцитите.

Протича метаболитно изтощение на заседналите кръвни телца, на което реагират очакващите в околностите на синусите макрофаги – клетки на имунната система, които играят ролята на „боклукчии”. Така се унищожават 90% от червените кръвни телца.

Още 10% се разрушават вътре в обикновените кръвоносни съдове с помощта на IgM-антитела. Този процес се нарича вътресъдова хемолиза.

Как изглежда хемолитичната анемия

Физиологичната хемолиза е естествен процес на унищожаване на преживелите еритроцити. Разграничава се и патологична хемолиза. Това е разрушаване на червените кръвни телца при увреждане на техните мембрани от различни заболявания, недостиг на витамини или заразяване на кръвта с паразити.

Ако разрушаването на еритроцитите е няколко пъти по-интензивно от образуването на нови червени кръвни телца, се развива хемолитична анемия.

Ако това състояние продължи достатъчно дълго, се формира недостиг на желязо и впоследствие желязодефицитна анемия.

Хемолиза при заболявания

В обширния списък с патологии, които водят до опасна за здравето хемолиза, се разграничават няколко основни.

Инфекциозни заболявания

Ярък пример е малария. Маларийните плазмодии проникват вътре в еритроцитите и ги разрушават. Това е патологична хемолиза вътре в кръвоносните съдове.

Еритроцитите при малария загиват и в далака, където се разрушават кръвните телца, в които са проникнали паразити-плазмодии и са нарушили така своята пластичност и способност да се просмукват през порите. Това е вътреклетъчна патологична хемолиза.

Има и други инфекции, които водят до увреждане на еритроцитите и вследствие до анемия. Това са стафилококи, клостридии, които образуват токсин, действащ разрушително на мембраната на червените кръвни телца.

Усложнения след преливане на донорска кръв

Ако донорската кръв е несъвместима с кръвта на болния, се развива хемолиза вътре в кръвоносните съдове на последния.

Еритроцитите на донора бързо се разрушават от антитела на болния. Но днес подобни ситуации са много редки, ако не става въпрос за грешка. 

Патологична хемолиза – какви са последствията

Физиологичното разрушаване на еритроцитите дори не се забелязва – това е част от постоянното обновяване на кръвта.

Ако организмът работи като часовник, унищожаването на стари еритроцити постоянно се компенсира с образуване на нови.

Но ако не се образуват достатъчно еритроцити здравето на човек се излага на сериозна опасност.