От Университета на Вандербилд установяват връзка между антибиотичната терапия в бебешка възраст и развитието на астма, независимо от типа на инжектирания антибиотик или сроковете за неговото изписване.

Антибиотиците за бебета разболяват децата от астма

Вероятността от възникване на астма се увеличавала с всяко допълнително изписване на антибиотик.

Антибиотиците са най-често назначаваните лекарствени препарати за деца и спасяват живота на тези, които страдат от тежки бактериални инфекции.

Антибактериалните препарати влияят неблагоприятно на разнообразието и функциите на микробиома – съвкупност от микроорганизми в човешкото тяло.

Микробиомът на човека има принос във формирането на развиващата се имунна система, следователно дисбактериозата може да повиши риска от развитие на хронични възпалителни заболявания, заради нарушения на имунната регулация.

Учените анализирали информацията за изписани антибиотици на над 150 000 доносени деца от Тенеси, родени в периода 1995 до 2003 г., от едноплодна бременност, с нормално тегло и здрави като цяло.

Според получените данни, на 79% от бебетата на възраст до 1 година, е изписана една рецепта за антибиотик.

Широкоспектърните антибиотици по-голяма заплаха за детското здраве

При всяко допълнително изписване на антибиотици с 20% се повишавал риска от астма в детска възраст.

Авторите отбелязват, че връзката между изписване на антибиотик и поставянето на диагноза астма впоследствие, възниквала независимо от типа на антибактериалния препарат или времето за неговото изписване.

На децата, на които изписвали само широкоспектърни антибиотици, били с по-голям риск да се разболеят от астма в детска възраст, в сравнение с тези, на които дали рецепта за препарат, който действа на едни или няколко бактерии.

Не се установява значима връзка между астмата при децата и времето за приемане на антибиотици, състав, анаеробен обхват и клас антибиотици.

В светлината на новите доказателства, потвърждаващи пагубното влияние на използването на антибиотици в бебешка възраст за развитието на астма при деца, следва да се претеглят всички предимства и недостатъци от използването на антибиотици в много ранна възраст.

В бъдеще изследванията следва да се съсредоточат върху предотвратяването на неблагоприятните последствия при необходимост от изписване на антибиотици. За бебета такива препарати трябва да се изписват след задължително уточняване на бактерията, предизвикала инфекцията.