Антракоза е едно от най-често срещаните варианти на професионални заболявания в групата на карбокониозите, развитието на които е обусловено от вдишването на въглищен прах за дълъг период от време.

Възникването на антракоза е свързано с въздействието на организма на прах от каменни или коксови въглища.

Тази патология се открива основно на работници във въглищни мини и в коксови химически заводи, затова заболяването получава и още едно название – пневмокониоза на въглищарите.

Антракоза в чист се среща и при миньори, машинисти на трошачки на въглища и работещи в добива на въглища.

При другите въглищни миньори, освен въглищна прах в организма попада и още силициев диоксид, затова най-често възниква смесен тип пневмокониоза.

Заболеваемостта от антракоза е на високо ниво в регионите с добре развита въгледобивна промишленост, което се превръща в огромен медицински и социално-икономически проблем.

Заболеваемостта сред миньорите е около 12%. А сред тези, които се занимават с добив на въглища, боледуват повече от половината.

Въглищната прах, която в продължение на много години ден след ден вдишват миньорите, се отлага в белите им дробове и води до необратими изменения в тях.

Вдишването на въглищна прах в продължение на много години води до отлагане в тях на частици в долните дихателни пътища.

Първоначално голяма част от тези частици усилено се отделя във външната среда чрез хиперсекреция на слузестите жлези и чрез стимулация на рефлекса на кашляне, а също и с повишаване на фагоцитозата.

С натрупването на прахови частици тези възможности се изтощават, и въглищната прах се натрупва в алвеолите и малките бронхи.

Антрокозата има бавно прогресиращо развитие и се проявява 15 и повече години след първия контакт с праха.

Тази форма на пневмоконоиоза често се съчетава с хроничен бронхит, който често се появява малко по-рано и предшества нейния дебют.

На развитието на патологичния процес в белите дробове влияят и други фактори:

  • Присъствието на работното място на дразнещи газове – използване на дизелова, взривни дейности;
  • Неблагоприятни микроклиматични условия – висока температура на въздуха, течения;
  • Неспазване на правилата за техника за безопасност и нарушаване на безопасността на добив на въглища;
  • Наличие на съществуващи хронични заболявания на дихателните органи;

Какви изменения протичат в организма?

За антракоза е характерно отлагане на въглищна прах в тъканите на белите дробове, което им придава типична сиво-черна окраска.

В началния етап на болестта въглищният пигмент се натрупва предимно в долните дялове, впоследствие се разпределя в белите дробове, като засяга всички техни структури.

В отделните участъци могат да се натрупат клетки с фини частици въглищна прах, образувайки антракотични огнища.

В преградите между алвеолите, около бронхите и кръвоносните съдове се разраства съединителна тъкан.

Малките огнище се сливат помежду си и формират достатъчно големи антракотични възли.

В местата на натрупване на голямо количество прах във връзка с нарушението на местното кръвообращение.

Понякога се наблюдават некротични изменения с формиране на кухини на разпад.

С прогресирането на процеса се развива емфизем.

Как се проявява?

Антроказата може да протича много дълго време незабелязано и незабележимо за болния. По-ярка е клиничната картина при съчетание с прахов бронхит. На този фон се открояват следните патологични признаци:

  • Кашлица с постоянен характер с отделяне на слузеста храчка, която може да придобие тъмна окраска във връзка с високото съдържание в нея на прахови частици;
  • Задъхване при физическо натоварване;
  • Болезнени усещания в гръдния кош;