Микроинсултът не трябва да се подценява, тъй като може да бъде сигнал за един предстоящ тежък мозъчен удар, и настоящото проучване разкрива, че аспиринът най-вероятно намалява риска от последващ инфаркт на мозъка или по-скоро неговата тежест, а това означава и последствията в дългосрочна перспектива за здравето на засегнатия човек.

Авторитетно американско медицинско списание публикува резултатите от проучване, които показват, че приемът на аспирин незабавно след поява на симптоми на микроинсулт, вероятно ще предотврати развитие на същински инсулт в следващите няколко дни.

Аспирин вече се изписва на хора, които са получили инсулт или транзиторна исхемична атака, наричана за по-голяма яснота – микроинсулт, за да се предотврати скорошно получаване или на друго остро нарушение на мозъчното кръвообращение.

Но препаратът се изписва след пълни изследвания на пациентите и дългосрочно наблюдение, като в крайна сметка било постигнато намаляване на риска с около 15%.

Но въз основа на данните от предходно проучване, проведено в Оксфорд, екипът, провел настоящото, подозира, че ползите от незабавния прием на аспирин най-вероятно са много по-големи.

Авторът на настоящото проучване професор Питър Ротуел обяснява, че рискът от остро нарушение на мозъчното кръвообращение е много по-висок веднага след микроинсулт – около 1000%, отколкото при нормални условия, но само за няколко дни.

Проведено по-рано изследване пък показа, че незабавното лечение със своеобразен коктейл от различни лекарства може да намали риска от инсулт за една седмица от около 10% до около 2%.

И едно от лекарствата, от които се състоял този коктейл бил аспиринът, но пък от други проучвания е известно, че дългосрочната полза от това средство за предотвратяване на остро нарушение на мозъчното кръвообращение е сравнително скромна.

Но се подозира, че в началото, тоест след такъв микроинсулт, превантивният ефект може да е значително по-голям.

Ако е така, то тогава аспиринът може да е страшно полезен, при появата на симптомите на „предупредителното събитие“.

Екип учени от Оксфорд, университета Утрехт, Холандия, университета в Есен, Германия и университета Лунд, Швеция разгледали индивидуалните данни на пациентите, участвали в 12 клинични изпитвания на аспирина, общо около 16 000 души, които изследвали ефектите на това средство за дългосрочна вторична профилактика, чиято цел е предотвратяване на състояния, дължащи се на остро нарушение на мозъчното кръвообращение, и данни за 40 000 души от 3 изпитвания за аспирина при лечение на остър инсулт.

В почти всички клинични изпитвания се установява, че ползата на аспирина за намаляване на риска от инсулт е най-голяма в първите няколко седмици, и освен това популярният препарат намалява риска от тези ранни остри нарушения на мозъчното кръвообращения.

Вместо превантивният ефект от около 15% в дългосрочен план, в през първите няколко дни и седмици аспиринът намалява риска от фатален или инвалидизиращ инсулт с около 70-80%.

Професор Питър Ротуел отбелязва, че резултатите показват колко високо ефективно е спешното лечение след микроинсулт или лек инсулт, като превантивният ефект почти изцяло се дължи на аспирина.

Това откритие е от значение за лекари, които трябва да вземат решение да изпишат този препарат веднага, ако има съмнения за микроинсулт или лек мозъчен удар, вместо да чакат мнението на специалиста и резултатите от изследванията.

Резултатите има значение и за обществената осведоменост. Обществените информационни кампании са насочени основно към хората, получили същински инсулт, но не и такива, които получават транзиторни исхемични атаки.