Какво е астигматизъм?

Астигматизмът е състояние, което се характеризира с неясно и замъглено зрение, дължащо се на неправилната форма на роговицата, която представлява 1/6 от повърхностния слой на окото или в резултат на неравната повърхност на очната леща.

Неравномерната форма на роговицата или лещата възпрепятства светлината, която навлиза в окото да се фокусира правилно върху ретината – светлочувствителната повърхност във вътрешната част на очната ябълка. В резултат на тази аномалия засегнатите от астигматизъм виждат замъглено и размазано на всякакво разстояние.

Астигматизмът е много често срещана зрителна аномалия. Повечето хора имат някаква степен на астигматизъм. Началните стадии на астигматизма обикновено не оказват влияние върху зрението и не се нуждаят от лечение.

Астигматизмът много често се наблюдава при пациенти с зрителни аномалии като късогледство (миопия) и далекогледство (пресбиопия). И тези зрителни нарушения имат общо медицинско наименование и то е рефракционни грешки, защото влияят върху начина, по който окото пречупва светлината попада в него.

Как се появява?

Специфичната причина за поява на астигматизъм е неизвестна. Тази аномалия може да е наследствена и да е налице още от самото раждане и може да се промени, когато детето расте като постепенно отшумява с времето или да се влошава и да се задълбочат оплакванията.

Едно обстойно оптометрично изследване включва и тест за астигматизъм. В зависимост от стадия на аномалията, очният лекар определя очила или контактни лещи, които коригират астигматизма чрез промяна на начина, по който светлината навлиза в очите.

При друг начин за лечение на астигматизъм се преминава през модифицирана процедура, която се нарича Ортокератология. Тя е безболезнена, неинвазивна процедура, която се състои в носенето на серия от специално разработени твърди контактни лещи, които постепенно отстраняват неравностите по повърхността на роговицата, които са причина за рефракционната аномалия.

Лазерна операция е също възможен начин за лечение на астигматизъм. Формата на роговицата се променя чрез отстраняване на малко количество очни тъкани. Това се извършва със силно фокусиран лазерен лъч по повърхността на окото.

Какви са причините за астигматизъм?

При обичайната форма на роговицата и лещата при емеротропичното око, тоест здравото човешко, което осигурява нормално зрение, светлината, навлизаща в окото се пречупва, за да се фокусира точно върху ретината в задната част на окото.

А при астигматизъм повърхността на роговицата или лещата има малко по-различна форма. В резултат на това, окото не е в състояние да фокусира светлинните лъчи в една точка, предизвиквайки размазано зрение на всякакво разстояние.

Как се диагностицира астигматизъм?

Астигматизъм се диагностицира чрез цялостен преглед на очите. Тест за наличие на астигматизъм включва как очите фокусират светлината и се определя какви контактни лещи са необходими за компенсиране на отслабеното зрение.

Как се лекува астигматизъм?

Хората с астигматизъм имат няколко възможности, за да си възвърнат ясното си зрение. Те включват:

  1. Очила;
  2. Контактни лещи;
  3. Ортокератология;
  4. Лазерни и други хирургични процедури.

Очилата са най-предпочитаното средство за лечение на астигматизъм. Те представляват специална цилиндрична леща за компенсиране на астигматизъм. И само един вид лещи са достатъчни да осигурят ясно виждане на всички разстояния.

Някои хора предпочитат контактните лещи, за да се справят с астигматизма, тъй като те им предоставят по-широк зрителен ъгъл.

Въпреки това, тъй като се носят контактните лещи директно върху очите, те се нуждаят от редовно почистване и грижа за опазване на здравето на очите, а стандартните контактни лещи са меки и не са подходящи за лечение на астигматизъм, тъй като възприемат формата на окото.

Ортокератологията включва поставянето на серия твърди контактни лещи, които променят повърхността на роговицата, но чрез този метод не се постига постоянно подобряване на зрението, защото след премахването им зрението се връща в първоначалното си състояние на размазано виждане.

Астигматизмът може да се коригира чрез преустройство на роговицата с помощта на силно фокусиран лазерен лъч светлина.  Две са най - често изпълняваните процедури - фоторефрактивнакератектомия (PRK) и лазерно ин-ситукератомилеза (LASIK).

И двете процедури позволяват на светлината да се фокусира върху ретината чрез промяна на формата на роговицата.

Хората с астигматизъм имат широк избор от начини за коригиране на проблема си със зрението. При консултация с очния си лекар, могат да изберат начин, който най-добре отговаря на техните нужди.