Автоимунните заболявания все още не са достатъчни добре проучени, и то не заради липса на желание от страна на експертите.

Атаките на имунната система към собствените тъкани е доста загадъчен процес и е на практика непредсказуем. Все повече обаче днес се говори за връзка между различни заболявания, които се съпровождат с възпаление.

Ако преди учените се концентрираха върху изучаването на алергични заболявания при пациенти с психически заболявания, то новото масово изследване открива обратна връзка – как бронхиалната астма при родителите влияе на риска от шизофрения и биполярно разстройство при децата.

И което е още по-показателно – как тежкото протичане на бронхиалната астма при подрастващите може да доведе до подобни заболявания.

Основни факти за връзката на астма с болестите на психиката

Бронхиалната астма е разпространено заболяване със значително медицинско и психосоциално натоварване.

Симптомите на астмата са вторични по отношение на хроничния имунен отговор в дихателните пътища.

Сред възпалителните атопични разстройства астмата най-силно и последователно се асоциира с проблемите на психическото здраве като цяло.

До сега сравнително малък брой изследвания показват, че при астма в тийнейджърска възраст има по-висок риск от развитие на биполярно афективно разстройство /БАР/ и шизофрения.

При пристъпи на астма, изискващи хоспитализация в по-ранна възраст, такава връзка няма.

Съществува също и корелация за наличие на бронхиална астма у родителите и у детето в ранна възраст и БАР в зряла възраст.

На развитието на бронхиална астма влияят множество условия. Неотдавна е установено, че ранният пубертет е един от факторите, който предизвиква болестта сред подрастващите.

  • Острата бронхиална астма по време на бременност е сериозно усложнение, свързано с повишената заболеваемост сред децата. Обикновено по време на гестацията болестта отслабва, благодарение на супресията на имунната защита на бъдещите майки.
  • Изследванията на хроничните възпалителни състояния при майките предполагат наличие на връзка между имунен отговор и психично заболяване.

Появяват се нови данни, че нарушенията на имунната система при майките и децата в ранна възраст играят определена роля в развитието на нервната система.

  • Въздействието върху плода на майчините вируси и протозоите води до повишен риск от автоимунни заболявания при детето.

Открита е връзка между астмата и тежките психически заболявания

Датски учени анализират историята на заболявания при деца, техните родители и близки роднини за период от 30 години, за да изяснят дали има предполаганата в по-ранни изследвания връзка на бронхиалната астма при родители и психични заболявания при децата.

Ценността на резултатите от този научен труд е не само в количеството на изследваните, повече от 2 млн., но и в изключване на странични фактори и асоциации, помагащи да не се смесват общите семейни фактори, влияещи на заболяването.

Това е първото изследване, което показва връзка между астмата на майката и биполярно разстройство при детето.

Тази асоциация се запазва, въпреки коригирането на резултатите с отчитането на широк кръг демографски и медицински фактори, които водят до объркване.

Установена е връзка между астмата при бащата и биполярно разстройство при детето. Това е неочаквано заключение – показва, че биполярното разстройство при поколението на майката с бронхиална астма не са майчинско-фетални по етиология.

Как майчиният имунитет влияние на психиката на детето

Вместо разглежданата в миналото хипотеза за влиянието на майчиния имунитет върху развитието на БАР при детето тази асоциация може да бъде генетична, с епигенетична природа или да е обусловена от неподдаващ се на отчет и изменение на факторите на околната среда.

Заключението от тази част на изследването е, че бронхиалната астма при двамата родители влияе на вероятността от развитие на биполярно афективно разстройство при детето.

Второто важно заключение от мащабното изследване е за връзката между бронхиална астма и риск от развитие на шизофрения при детето.

Както става ясно, няма никаква връзка между астмата в ранно детство и БАР или разстройство от спектъра на шизофренията.

Доказателствата за връзката между астмата на майката преди раждането на детето и развитието на шизофрения при него са много по-малко, отколкото връзката с биполярното разстройство. Астмата на бащата в този случай не влияела по никакъв начин.