Измерването на обиколката на шията на пациента със затлъстяване може да даде ценна прогностична информация за неговото ниво на метаболитен риск, вероятно дори по-ценна от установяване на обиколката на талията.

Тези данни бяха представени от българска група учени на проведения между 13 и 17 май тази година в Нашвил, Тенеси, на ежегодния Научен и клиничен конгрес на Американската асоциация на клиничните ендокринолози.

В изследването участвали 138 пациента на клиника за лечение на затлъстяване и било установено, че размери на обиколката на шията от 36 см и повече за жените и 39 см и повече за мъжете са свързани с критериите за метаболитен синдром.

При жените в сравнение с мъжете, обиколката на шията имала по-голяма прогностична стойност по отношение на някои параметри, отколкото обиколката на талията.

Според коментарите на авторите на изследването, обиколката на шията се измерва лесно и може да предостави малко повече информация в сравнение с обиколката на талията.

Но към настоящия момент не става дума за премахването на обиколката талията от новите показатели, а за съвместно използването и на двата метода с цел по-точна оценка на риска.

Възможно е, новият показател да се окаже по-резултативен, тъй като той се явява индикатор на обема на подкожната мастна тъкан в горната част на торса, която генерира най-голямо количество свободни мастни киселини.

Освен това следва също така да се има предвид, че обиколката на шията също е маркер и рисков фактор за обструктивната сънна апнея. Този параметър също може да има предимства при пациенти със силно изразено затлъстяване, когато измерването на обиколката на талията е възможно да представлява трудност или да бъде неточно.

Интересно е също така, че тези данни е възможно да противоречат на разпространената гледна точка за опасността от висцералните мазнини и относителната „невинност“ на подкожната мастна тъкан.

Всички 138 участници на изследването страдали от затлъстяване, тоест стойността на техния индекс на телесната маса /ИМТ/ бил 30 килограма на квадратен метър или по-висок.

При болшинството от тях бил открит преддиабет, 87% отговаряли на международните критерии за метаболитен синдром, а при 41% бил установен реален диабет. Почти 1/3 от участниците били мъже.

Обиколката на талията се измерва в средата между долния край на ребрата и горния край и горния край на гребена на илиачната кост по средната подмускулна линия.

Окръжността на шията се определя на нивото на средния шиен отдел на гръбнака и средата на предната част на повърхността на врата непосредствено под издатината на ларинкса.

Средната стойност на ИМТ на участниците в изследването била 35 кг на м2, обиколката на талията – 108 см, на шията 39 см.

При жените обиколката на шията е доста по-тясно свързана, отколкото окръжността на талията, с хомеостатичната оценка на инсулиновата резистентност (HOMA-IR) (P < 0,001), а също и с Финландската скала за риска от диабет / Finnish Diabetes Risk Score, FINDRISC (P <0,01)/ и нивата на имунореактивния инсулин и на триглицеридите на гладно (Р <0,05 и в двата случая).

Дори напротив, за последните 2 показателя връзка с обиколката на талията не е била установена. Но при жените обиколката на талията показала по-силна корелация, отколкото обиколката на шията, със стойностите на ИТМ и на плазмената глюкоза (Р <0,001 и в двата случая). Също така била свързана и нивото на гликирания хемоглобин, което не било установено за същия показател на шията.