При Баретов хранопровод , мукозната мембрана на тръбата, свързваща устата и стомаха /хранопровод/ се заменя от тъкан, подобна на лигавицата на червата.

Заболяването най-често се диагностицира при хора, които имат дългосрочна гастроезофагеална рефлуксна болест /ГЕРБ/ - хронична регургитация на киселини от стомаха в долната част на хранопровода.

Но малък процент от хората с ГЕРБ развиват хранопровод на Барет.

Заболяването е свързано с повишен риск от развитие на рак. Въпреки че вероятността е малка, е важно да се извършват редовни прегледи, за да се реагира незабавно при поява на предракови клетки, за да предотврати развитие на злокачествени образувания.

Какви са симптомите?

Характерните за заболяването изменения на тъканите на лигавицата на хранопровода не предизвикват появата на симптоми.

Клиничните изяви, които обикновено изпитват засегнатите обикновено се дължат на ГЕРБ и могат да се състоят в:

• Честа поява на киселини;
• Затруднено преглъщане на храна;
• По-рядко болка в гърдите;

Но въпреки това много от засегнатите не развиват никакви клинични симптоми.

Кога да се потърси лекарска помощ?

Ако имате киселини или киселинен рефлукс повече от 5 години, се консултирайте с лекуващия си лекар за вероятността, която съществува при вас да развиете хранопровод на Барет.

Незабавно потърсете лекарска помощ, ако:

• Почувствате болка в гърдите, която е възможно да е симптом на сърдечен пристъп;

• Имате проблеми с преглъщането;

• Повръщате стомашно съдържимо с червен цвят като на кръв или повърнатото ви има цвят на утайка от кафе;

• Изпражненията ви са с черен, катранен или червен цвят;

Какви са причините?

Точната причина за възникване на заболяването не е известна. Повечето от заболелите имат хроничен ГЕРБ.

А при рефлуксната болест част от стомашното съдържимо се връща обратно в хранопровода като уврежда неговата тъкан.

И в опитите си за самолечение клетките на тъканта на хранопровода се видоизменят, предизвиквайки болестта хранопровод на Барет.

Въпреки това някои хора с това такава диагноза никога не са имали стомашни киселини или киселинен рефлукс.

Какви са усложненията?

Хората с хранопровод на Барет са изложени на повишен риск от развитие на езофагеален рак.

Рискът е малък, особено при хората, чиито лабораторни тестове не показват никакви предракови промени /дисплазия/ в клетките на хранопровода им. Повечето от засегнатите никога няма да развият езофагеален рак.

Лечение на Баретов хранопровод

Подходящата терапия се определя в зависимост степента на дисплазия, която се установява в клетките на хранопровода и общото здравословно състояние на пациента.

Липса на дисплазия или ниска степен на предракови изменения

Лекуващият лекар обикновено препоръчва:

• Периодична ендоскопия за проследяване евентуални изменения на клетките на хранопровода.

Ако от първоначално назначената биопсия при откриването на заболяването не се установи дисплазия, вероятно ще се наложат контролни ендоскопски прегледи на хранопровода след 1 година и след това на 3 години, ако не са възникнали промени.

Ако се открият съвсем начални предракови клетъчни промени, по преценка на лекаря се препоръчва обикновено следващ ендоскопски преглед след 6 месеца или 1 година.

Лечение на рефлуксната болест – медикаменти и промени в начина на живот способстват за облекчаване на симптомите.

Като по-радикален вариант може да се приложи хирургична корекция на езофагеалния сфинктер, който не функционира правилно и пропуска киселото стомашно съдържимо в хранопровода.

Високостепенна дисплазия

Прилага се ендоскопска резекция, при която се използва ендоскоп със специална приставка, с която се отстраняват раковите клетки.