Кардиосклероза – това е хроничен патологичен процес, характеризиращ се с разрастване в мускулната обвивка на сърцето на съединителна тъкан.

В резултат на това заболяване нормалните мускулни влакна на миокарда се заместват от съединителна тъкан. А това може да доведе до деформация на клапаните, пропускащи кръв.

В повечето случаи тази патология не се развива от само себе си, а на фона на някакво друго нарушение на сърдечно-съдовата система.

Сърцето представлява мускулен орган, който се състои от 4 основни отдела – 2 камери и 2 предсърдия.

Стената на този орган е представена от 3 слоя – перикард, миокард и ендокард.

Последният е най-вътрешната обвивка и покрива и камерите и предсърдията отвътре, затова е и много еластичен. След него идва миокарда.

Това е най-дебелата мускулна обвивка и отговаря за поддържане на функционалната активност на сърцето.

Ако говорим по-конкретно, чрез миокарда се осъществяват сърдечни съкращения , осигуряващи придвижването на кръвта по кръвоносните съдове.

Най-външната обвивка – това е перикарда, който образува сърдечната обвивка.

В зависимост от това каква е причината предизвикала формирането на кардиосклероза, се разделя на 3 разновидности:

1. Миокардна

В този случай развитието на заболяването е свързано с възпалителен процес в миокарда.

В резултат на остро възпаление се наблюдава прогресиращо разрушаване на кардиомиоцитите, което води и до появата на съединителна тъкан.

На първо място това нарушение е обусловено от прекарани инфекциозни заболявания.

Сърцето може да се засегне не само от бактерии, но и от вируси и гъбички.

Сред другите възможни причини са:

• Токсични въздействия на организма;
• Тежки алергични реакции;
• Някои системни заболявания;

2. Атеросклеротична

Обуславя се от продължително нарушаване на процеса на кръвоснабдяване на миокарда, което води и до исхемични промени в нея.

Вследствие на недостатъчно постъпване на кислород в кардиомиоцитите, започва тяхното разрушаване.

В преобладаващия брой случаи до формиране на тази разновидност води атеросклероза на кръвоносните съдове.

Освен това въздействат и фактори като хронично повишено кръвно, вредни навици, наднормено тегло и силен стрес.

3. Постинфарктна

Формирането на заболяването в този случай е свързано с прекаран инфаркт на миокарда.

Съединителната тъкан се появява в тъканите на участъците от сърдечния мускул, където присъстват некротични увреждания.

Симптоми на кардиосклероза

Клиничната картина може да бъде много разнообразна.

Това пряко зависи от етиологията на заболяването и площта на увреждане.

В някои случаи тази патология може дълго време да не се съпровожда с каквито и да било симптоми и се открива при случайно изследване.

Заболяването понякога се проявява с постепенно прогресиращ задух. Най-често задухът е свързан с физическо натоварване или с преживян стрес.

Диагностика и лечение на заболяването

На първо място за диагностика на кардиосклероза е необходимо внимателно да се проучи анамнезата и оплакванията на болния.

Важен момент е наличието в миналото на прекарани миокардити, инфаркти и т.н.

Основен инструментален метод за изследване на сърцето е електрокардиографията, който разкрива най-точно всички съществуващи функционални нарушения.

Да се говори за лечение на тази патология е трудно.

Все още не съществуват методи или лекарства, които биха могли да отстранят съединителнотъканните изменения и да върнат нормалните кардиомиоцити.

Целта на лечението е насочено към предотвратяване на прогресирането на патологичния процес.

За тази цел трябва да се използват бета-адреноблокатори, сърдечни гликозиди, диуретици и много други лекарствени средства.