Световната здравна организация отбелязва, че сърдечно-съдовите заболявания отнема най-много животи.

През 2016 г. при почти 18 млн. с такива диагнози се е стигнало до неблагоприятен изход. Основният проблем е късната диагностика, тъй като много опасни състояния се развиват безсимптомно.

Затова лекарите препоръчват на хората, които имат в семейството такива заболяванияь да обърнат внимание на ранната профилактика.

Един от основните елементи на този показател кардиориск е наследствеността.

Колко важна е семейната анамнеза и какво да се прави при наличие на такава

Рискови фактори за сърдечни заболявания

Рисковите фактори за сърдечните заболявания се делят на модифицируеми и немодифицируеми. На първите човек може да повлияе:

  • Тютюнопушене;
  • Злоупотреба с алкохол;
  • Недостатъчна физическа активност;
  • Неправилно хранене;
  • Наднормено тегло;
  • Ниво на артериалното налягане;
  • Ниво на холестерол и на кръвна захар.

Наследствеността се отнася към факторите, на които не може да се повлияе, немодифицируеми. В тази група влизат и други характеристики, например, пол – мъжете по-често боледуват от сърдечно-съдови заболявания и техните тежки усложнения.

Каква роля играе наследствения фактор

Всички изброени фактори не играят еднаква роля в общата прогноза. Така например, генетичната предразположеност, основополагаща в развитието на развитието на заболявания като първични кардиомиопатии, включително и хипертрофична кардиомиопатия.

В случая с най-разпространената диагноза, исхемична болест на сърцето, значими фактори са именно модифицируемите.

През 2019 г. е представено изследване, което показва, че в ранното развитие на сърдечно-съдовите заболявания, заседналия начин на живот, тютюнопушенето, диабет и повишените нива на холестерол играят по-голяма роля от генетиката.

В изследването участвали 1075 пациенти, от които 555 имали исхемична болест на сърцето, а други били част от контролната група.

Средната възраст е 45 години, и 87% били мъже, 73% имали най-малко 3 модифицируеми рискови фактори.

Изследването показва, че вероятността от развитие на исхемична болест на сърцето експоненциално нараствала с всеки допълнителен фактор.

Така, при наличие на един такъв фактор рисковете били с 3 пъти по-високи, при наличие на 2 вече 7 пъти.

Учените не отричат ролята на наследствеността при развитие на исхемична болест на сърцето, но отбелязват, че съчетанието на модифицируемите фактори представлява голяма опасност, в сравнение с наличието на семейна анамнеза.

Наследствената предразположеност към исхемична болест на сърцето, и нейната клинична форма – инфаркт на миокарда, и инсулт всъщност е много трудно да се определи.

През 2016 г. в Европейското издание по кардиология е публикувано изследване, което изобщо поставя под съмнение целесъобразността на снемането на семейна анамнеза.

Учените отбелязват, че наистина достоверен показател за предразположеност към сърдечни заболявания е пълноценното генетично изследване, а не провеждането на беседа с пациента.

За лекар е изключително трудно да прецени от какво точно е предизвикано заболяването при роднините – генетиката, начин на живот или нещо друго.

Например, ако при родителите е било налице съчетание на 3 модифицируеми рискови фактори – тютюнопушене, наднормено тегло, недостатъчна физическа активност, наличие у тях на предразположеност, които те биха могли да предадат на децата, се поставят под въпрос.

Също болестта в напреднала възраст не е задължително свързана с рискови фактор. Затова в оценката на семейната анамнеза трябва да се отчита как точно се е развило заболяването, което би могло може да се предаде по наследство.

Отчитането на наследствеността е необходимо в този случай, ако в семейството има няколко роднини с еднаква диагноза и еднаква картина за прогресиране на заболяването.

Например, ако от артериална хипертония страдат страдат майката и брата или сестрата. Съществена е и възрастта, на която е поставена диагнозата – колкото по-млад е пациентът, толкова по-голяма е вероятността да е с наследствена предразположеност.

Какво дават генетичните тестове

Генетичните тестове наистина могат да определят има ли конкретния човек предразположеност към исхемична болест на сърцето и към други сърдечни заболявания.

Учените постоянно откриват все нови и нови генетични вариации, позволяващи по-точно да се открие рисковия фактор. При изучаване на генома на 36 000 здрави хора са установени 17 нови генетични модификации, които способстват за развитие на болести на сърцето.

Днес съществуват няколко метода на полигенен риск, свързан с няколко гени.

Според последните изследвания от 2020 г. обаче, все пак установяването на наследствеността не е ключово в общата прогноза.

Проведено кохортно проучване за прогнозиране на точността на показателите за полигенен риск при над 7300 възрастни.

Оказва се, че определянето на полигенен риск не би било полезно от обикновения метод за оценка на риска от исхемична болест на сърцето, при която се отчитат и други фактори, сред които тютюнопушене, ниво на холестерол, възраст и пол.

До това заключение стигат учените от Кралския колеж на Лондон, които анализирали клинична и генетична информация на повече от 350 000 души за 8 години. Отчитането на наследствеността повишава точността на прогнозирането с 4%.

Как може да бъде намален риска

При предразположение към сърдечно-съдови заболявания е много важно да се минизират модифицируемите рискове, тъй като съчетанието на няколко фактора съществено влошава общата прогноза.

Не наследствеността, а начинът на живот играе ключова роля. Затова е важно да се следи хранителния режим, да се спрат цигарите и да се стараем да се движим повече.

Изследователи от Университета на Станфорд обръщат специално внимание именно на физическата активност. Хората, които са в добра физическа форма, рискът от сърдечни пристъпи, инсулт и предсърдно мъждене са по-ниски, дори и да имат генетична предразположеност към сърдечно-съдови заболявания.

До тези заключения учените стигат изучавайки генетичните данни на 480 000 души. Важна роля играе функционирането на кардиореспираторната система – взаимодействието на сърдечно-съдовата и дихателната система.

При хората, които редовно обръщат внимание на кардиото, функционира добре, в резултат на което организмът понася по-леко натоварванията.

А това на свой ред може да намали риска от развитие на исхемична болест на сърцето с 49%., а от аритмии с 60%.

Освен начинът на живот при предразположеност към сърдечни болести е много важно редовно да се посещава кардиолог. Много болести на сърцето се развиват безсимптомно, затова на лекар трябва да се ходи, дори и да не са налице никакви оплаквания.