Ново изследване установява потенциалната причина за бронхиална астма, а също ново лекарство срещу него, което отстранило всички симптоми на астмата по време на лабораторните експерименти. Получените резултати дават надежда за 300 млн. души, болни от бронхиална астма по целия свят.

Това изследване, проведено от учени от Университета на Кардиф във Великобритания, за първи път показва, че калций-чувствителният рецептор (calcium-sensing receptor, CASR) играе ключова роля при възникването на обструкции на дихателните пътища.

В това изследване авторите използвали тъкани от дихателните пътища на хора, болни от бронхиална астма и от здрави, а също и на лабораторни мишки със същото заболяване.

Резултатите от този научен труд бяха представени в доклада, публикуван в списание Science Translational Medicine, където авторите описват как антагонистите на калциевия рецептор – калцилитици, напълно отстранявали всички симптоми на бронхиалната астма в условията на експеримента.

Калцилитиците блокират CaRS и първоначално са били разработени за лечение на остеопороза – заболяване, характеризиращо се с намаляване на костната плътност, в резултат на което костите стават крехки и са предразположени към фрактури.

Един от най-важните резултати на новото изследване е, че калцилитиците премахват свиването на дихателните пътища поради снемането, тоест способстват за пълното отстраняване на спазъма и възпалението на стените на дихателните пътища.

Професор Даниела Рикарди, съавтор на новото изследване, описва новите резултати като „изключително интересни“.

Тя отбелязва:
„Нашият научен труд показва, че тригерите /причинителите/ на бронхиалната астма активизират CASR в тъканите на дихателните пътища и отключват симптомите на астмата, сред които е и бронхиална обструкция. Използвайки калцилитици във вид на инхалации, ние успешно блокирахме CASR и отстранихме всички тези симптоми“.

Особено важно е това откритие за тези пациенти, при които не се постига контрол над астмата с помощта на използването на всички съвременни средства за терапия. Към настоящия момент всеки 12-ти пациент с астма има устойчива към терапия форма на заболяването.

И за лечението на такива пациенти се разходват около 90% от всички средства, които се разходват за борба с бронхиална астма.

Калцилитиците за първи път бяха изобретени преди около 15 години за лечение на остеопороза, въпреки че те се оказали безопасни и добре се понасяли от пациентите – те не били полезни при лечението на това заболяване.

Макар и тези препарати вече да са били проучени в рамките на проведените клинични изпитвания – на учените се предоставя уникална възможност да ги препрофилират и значително да се намали времето до пускане на новия препарат на пазара.

Когато учените получат финансиране, те ще започнат клиничните изпитвания на новия препарат за лечение на астма и планират да ги завършат за период от 2 години.

Професор Рикарди продължава:

„Ако успеем да докажем, че калцилитиците са безопасни при въвеждането им непосредствено в белите дробове на човека, то след 5 години ние ще можем да започнем да лекуваме и е възможно да излекуваме и най-тежките случаи.“

Авторите също смятат, че получените резултати, разкриващи ролята на CASR в тъканите на дихателните пътища, могат да имат важно значение за терапията на други респираторни заболявания, такива като хронична обструктивна белодробна болест и хроничен бронхит.

Към настоящия момент на практика не съществуват методи за лечение на тези заболявания. А между впрочем, според прогнозите, към 2020 година тези заболявания ще излязат на трето място в списъка на основните причини за смърт по целия свят.