Херпесен енцефалит е с тежко протичане и е с много висока леталност. Неговите последствия често са деменция или други сериозни неврологични нарушения.

Как пробиотиците могат да излекуват херпесен енцефалит

Лечението на херпесен енцефалит е много трудно. И сега специалисти от Калифорнийския технологичен институт твърдят, че съществуването на определени микроорганизми в червата подсилва имунната система.

Помага за отблъскване на атака от херпес вирус, който може да предизвика фатално възпаление на главния мозък.

Става въпрос за бактериите B. Fragilis. Установило се, че тяхната бактериална обвивка - молекулата PSA предпазва имунната система от прекомерни възпалителни реакции, предизвикани от неконтролируема инвазия на ствола на мозъка с моноцити и неутрофили.

Веществото PSA спомага за намаляване на възпалението на ствола на мозъка, като способства за секретиращ интерлевкин IL-10 Т и В-клетки.

IL-10 на свой ред са силно противовъзпалителен цитокин, който създава защитен, противовъзпалителен отговор, предотвратяващ енцефалит.

Изследователите успяват да демонстрират как мишките, предварително тренирани с пробиотик-кандидат B.Fragilis или отделно с веществото PSA, преживели смъртоносна вирусна инфекция на обикновения херпес.

Тогава мишките предварително тренирани с плацебо, не оцелели въпреки, че на двете групи давали ацикловир – противовирусен препарат, който стандартно се използва при херпесен енцефалит.

Получените данни показват, че получената от пробиотиците бактериална обвивка PSA оптимизира функционирането на имунната система за борба с вируси, особено тези, които предизвикват разрушително възпаление.

Според учените, получените резултати могат да бъдат приложими и към други вирусни инфекции – други херпес вируси, грипен вирус, Западнонилска треска и може би вируси, предизвикващи дихателни заболявания.

С пробиотици могат да се лекуват опасни инфекции

Проведеното изследване показва, засега само върху мишки, че обвивка от бактерия, която обитава червата и се определя като незаменима съставна част от микрофлората, може да се използва и като лекарство.

От извлечената от бактерията обвивка PSA в бъдеще е възможно да се разработят препарати, които да са ефективни срещу коварни и опасни инфекции, които засягат мозъчната тъкан и е възможно да изложат на сериозна опасност живота на човека.