Диабет тип 2 от години се смята за смята за болест, протичането на която може да се забави, но пълното излекуване от нея не е възможно.

Изследванията потвърждават като цяло мнението, че при първите признаци на диабет синтезът на инсулин се е понижавал бавно и след 10 години не по-малко от половината са имали нужда от инжекции инсулин.

През последните години се появяват все повече доказателства, че този вид захарен диабет може не само да се спре, но и развитието му да се обърне.

Защо се развива диабет и как може да му се противостои

Глюкоза – основният въглехидрат на организма

Глюкозата е най-простата захар, състояща се от един 6-членен пръстен, и главен източник на енергия за тялото ни.

От червата глюкозата, за разлика от повечето други въглехидрати, се абсорбира в кръвта без изменения. И дори другите прости въглехидрати, сред които фруктоза, стигат до черния дроб и също претърпяват трансформация в глюкоза.

За преработка на глюкоза от органите и тъканите е необходим хормонът инсулин, който се образува в панкреаса, в бета-клетките, струпването на които е част от островчетата Лангерганс.

Повечето от тъканите и органите са инсулинозависими, тоест могат да преобразуват глюкоза само при наличие на инсулин. А мозъкът и нервната система са инсулинонезависими органи, тъй като успяват да усвояват глюкоза и без помощта на този белтък.

Глюкозата може да се трупа във вид на гликоген – също с помощта на инсулин. Гликогенът се отлага в черния дроб и в мускулите, за да се трансформира при необходимост в глюкоза.

Как протича усвояването на глюкоза

Когато в човешкия организъм постъпи храна, концентрацията при нейното смилане се повишава. Това отключва процеса на образуване на инсулин в бета-клетките. Клетките на скелетната мускулатура и на мастната тъкан за пренос на глюкоза вътре са със специален белтък, който се явява траспортиращ.

Докато инсулин няма, този белтък плува в цитоплазмата на клетките. Веднага щом започне образуването на инсулин, този транспортен белтък стига до клетъчната мембрана и образува с другите белтъци „врата” за молекулите глюкоза. Без такива врати глюкозата не може да попадне в клетките.

Глюкозните транспортьори /GLUT, ГЛУТ/ са цяла компания белтъци-преносители на глюкоза през клетъчната мембрана.

Човекът има повече от 10 различни типа ГЛУТ, но само 7 от тях се занимават с транспорт на глюкоза. Не всички се нуждаят от инсулин, за да започнат да пропускат глюкоза през клетките.

Инсулинът осигурява проникването на глюкоза през инсулинозависимите органи, потиска процеса на образуване на глюкоза от черния дроб, а също се отключва процеса на разрушаване и съхранение на глюкоза в него.

Черният дроб при ниски концентрации на инсулин, когато сме гладни, образува глюкоза, за да поддържа нормални нива на захар в кръвта. А когато инсулинът се повиши, черният дроб, започва да се запасява с глюкоза.

Ако глюкозата постъпва с храната, но не се изразходва, нейната концентрация в кръвта се повишава, и се развива хипергликемия – опасно за човека състояние.

Как се развива диабет

При диабет в организма се нарушава образуването на хормона инсулин или неговото усвояване. Това може да се случи по следните причини:

Проблеми с бета клетките

  • Бета клетките спират да образуват инсулин в необходимите обеми – през 2014 г. учени от Центъра по диабет към Калифорнийския университет в Сан Франсиско установяват, че ако мишки бъдат лишени от специфичен ген, то техните клетки ще смятат, че са в условия на остър недостиг на инсулин. При хората също е възможна подобна ситуация, и с това се обяснява развитието на диабет при слаби хора.
  • Развива се увреждане на бета клетките – възможно е тези клетки да се трансформират при инсулинома – доста рядък доброкачествен тумор.

Може ли да се обърне развитието на заболяването

През 2011 г. е установено, че това може да стане с ограничаване на ежедневния обем на калориите до 625-850 и основно под формата на течна храна

Намаляването на инсулиновата резистентност може да се постигне чрез физическа активност по 2,5 часа седмично, като с 30% намалява вероятността от преминаването на преддиабета към същински диабет.