Неспособността за контрол на собствените финанси често се среща при тези, на които по-късно се поставя диагноза на заболяване на мозъка.

Дълговете свързани с предстоящо развитие на Алцхаймер

Изследователите анализирали данните за периода от 1992 г. до 2014 г., които касаят разходите и здравословното състояние на приблизително 33 000 американци на възраст над 50 години. Общо става въпрос за почти 9000 семейства.

Приблизително в 3000 от тях на един от членовете на семейството в някакъв момент в рамките на тези 22 години се поставя диагноза болест на Алцхаймер.

Анализът показва, че в семействата, в които някой се намира в началните стадии на болестта, се наблюдавало значително намаляване на обема на спестяванията в банковите сметки и на общото ниво на финансово благосъстояние.

Водещият автор на изследването обяснява, че загубата на способност за контрол на собствените действия, свързани с парите често се среща при много ранни стадии на болестта на Алцхаймер.

Хората забравят да си плащат сметките, влизат в дългове, харчат си парите за това, което не им е нужно, лесно попадат в капана на мошениците, и т.н.

Това са много тревожни резултати, тъй като семействата обедняват точно, когато се налага да харчат значителни ресурси за гледане на болен член на семейството.

Спазване на финансова дисциплина – по-нисък риск от Алцхаймер

Дали обаче може да се направи обратна причинно-следствена връзка. Ако човек спазва финансова дисциплина през целия си живот, това би ли допринесло за намаляване на риска от Алцхаймер, това трудно може да се каже.

Може би нарушенията в мозъка водят до необмислени постъпки и действия, които са свързани с трупането на дългове. Към настоящия момент не може да се даде отговор на тези въпроси.

Изследването е с достатъчно голяма продължителност, над 20 години, но то обхваща само хора над 50-годишна възраст, които живеят на територията на САЩ.

Не е ясно дали ако като млад човек е с „по-широки пръсти” това е свързано с увеличаване на риска от развитие на Алцхаймер в напреднала възраст.