Често от устата на бъдещата майка може да се чуе: „В депресия съм“. Емоционалното състояние на бременната жена наистина често не се отличава с постоянство.
В рамките на един ден чувството за радост често се сменя с раздразнителност, безпокойство. Но просто лошото настроение – това все още не е депресия.
Какво е това депресия?
Депресия е сериозно душевно страдание. При това заболяване, освен липсата на настроение, е характерно и негативно възприемане на ситуацията, на себе си в тази ситуация и за бъдещето. Когато се намира в депресивно състояние, човек е убеден, че всичко е лошо, че самият той е пълно нищожество. Не е в състояние да се справи с тази безизходна ситуация, а в бъдеще е още по-зле.
Депресията при жените се наблюдава 2, а според отделни изследователи и 3 пъти по-често, отколкото при мъжете. Отчасти това се обяснява с по-добрата откриваемост на депресивните разстройства сред жените, тъй като те с охота разказват за своите емоционални преживявания. Но основната причина е в тясната връзка между емоционалното състояние на жената с функционирането на нейната невроендокринна система. Тази връзка е по-забележима в критичните периоди на хормоналните колебания, един от които е бременността.
Естествено, депресията при бременност възниква далеч не при всяка жена, и по последни данни, дори по-рядко – приблизително при 9-20%, отколкото при жените в детеродна възраст – 10-25%. И макар по своята интензивност симптомите на депресия са значително по-леки от тези, които се наблюдават след раждането, се отразяват отрицателно на женското здраве.
„Имам депресия“
Към основните фактори за развитие на депресия при бременност следва да се отнесат:
1. Наличие на депресивно състояние преди бременността
Особено рязко се повишава риска от обостряне на депресивни симптоматика при прекъсване на лечението на съществуващо депресивно разстройство.
2. Депресивни разстройства при близки роднини
Родители, баби, дядовци, братя и сестри.
3. Нежелана бременност
Когато раждането на детето се възприема като нещо негативно, тягостно.
Във всички тези случаи следва особено внимателно да се отнасяме към колебанията в настроенията на бременната.
Депресия при бременност
Разбираемо е, когато депресията е предизвикана от някакво действително негативно събитие:
• провал на надеждите, заради нежелана бременност;
• горчиво разочарование;
• раздяла с бащата на детето;
• смърт на близък човек;
По-трудно е да се разбере, когато на пръв поглед всичко е наред. Самата жена е здрава, детето се развива нормално, мъжът се грижи, в работата го ценят – живей и се радвай. Но радост няма, а напротив, бъдещата майка става все по-унила и по-унила. Защо се случва така?
За възникването на депресия при бременност се наблюдава ролята както на биологични, така и на социално-икономически фактори. По време на бременност организмът се излага на хормоналните промени. А това може да доведе до нарушение на невроендокринна регулация, понижаване на скоростта на предаване на нервните импулси в централната нервна система. И като следствие се формира депресия.
Освен това периодът на бременността е наситен с психологически стрес, тъй като обичайният начин на живот на жената се променя:
• понижава се деловата активност;
• всички действия се подчиняват на износването на бебето;
Рискът от възникване на депресия при бременност се повишава, ако за жената са присъщи ирационални представи: „Всички е всички да са ме обичали, уважавали и ценили“.