За всеки от нас детството е най-важният период от живота. Именно по това време се залага основата на личността, който определя целият бъдещ живот на човека. Това колко успешно ще бъде успешно, реализирано и щастливо детето, до голяма степен зависи от качествата, които са възпитали у него. Да разгледаме ключовите от тях.
1. Детето и светът, който го заобикаля – отговорност и самостоятелност
Основната задача на родителите – да научат детето само да съществува на този свят, да бъде максимално независимо от тях и от който и да е било друг. Колкото по-рано започнете да възпитавате у детето тези качества, толкова повече шансове има то да стане успешен човек.
Всъщност, за родителите е трудно дори съвсем леко да отслабят връзката със своето дете. Родителите се убеждават, че детето не е готово за такива промени, защото е опасно и т.н. За самите тях е трудно да се решат на толкова смела крачка, а какво да говорим за детето? Но това трябва да се направи! Самостоятелност и отговорност – това са най-важните фактори за пълноценното развитие на личността. Става въпрос не за това, че трябва да се отделим от детето, да го оставим без внимание и грижа. Просто му давайте повече лично пространство и определете за него кръг от задължения, които ще се променят със съзряването. Постарайте се да научите детето, че при сблъсък с някаква трудно ситуация, вместо моментално обаждане на родителите, трябва първо да помислим и да приемем своето.
Човек, който сам умее със собствени сили да се справя с трудностите и да усеща отговорността за своите действия, сам управлява съдбата си. На него смело могат да се уповават приятели, труден е за манипулиране. И това със сигурност е много добре.
2. Доброта и любов към околните
Да бъдеш и да оставаш добър, отзивчив човек в условията на съвременната реалност не е трудно. Социалната конкуренция за житейските блага се ожесточава, положителните личности, незагубили искреността си, добрия нрав и състрадание се срещат все по-малко. Когато детето расте, не е достатъчно да му говорим за правилно поведение. Важно е със собствения си пример да проявява доброта към околните, познати и непознати хора, животни, тези, които са по-слаби и беззащитни.
Добре е, ако детето от ранно детство се учи да извършва добри постъпки абсолютно безкористно, без да разчита да получава възнаграждение за тях.
Детето може да прояви загриженост за своето по-малко братче или сестриче, да подарява на малкото своите играчки или да помага на мама и татко с грижите за малчугана. Не по-малка роля в детството играе взаимодействието с животните.
3. Разумна смелост
Смелостта се формира на основата на увереността в себе си, постоянна подкрепа на близките, психологически комфорт. Важно е да учим детето правилно да оценява своите сили и да действа в стресови ситуации, без да изпада в паника.
4. Позитивен пример и честност
Децата се учат да взаимодействат с околните, като наблюдават своите родители, използвайки техните модели на поведение. Трудно може да се обясни на едно дете с думи какво е честност, затова и думите не са толкова ефективни.
5. Правилно детство – увереност в себе си
Ранното детство е възраст, в която самооценката съзрява. Малките деца не умеят да се пазят от различен род нападки и родителите трябва да осигуряват надежден тил.