Повечето родители биха се притеснили, ако децата им имат високо съдържание на олово, хлороформ или (дихлордифенилтрихлорметилметан) пестициди в тялото.

Международната агенция за изследване на рака (IRIC), част от Световната здравна организация към ООН (СЗО), класифицира тези и над 250 други агенти като Клас 2Б канцерогени - възможен канцероген за човека.

Друг агент от този списък са радиочестотните електромагнитни полета (RF/ EMF). Основните източници на RF/EMF са радиоапарати, телевизори, микровълнови печки, мобилни телефони, както и Wi-Fi устройства.

Очевидно е, че тези устройства са част в съвременното общество. Дори и да искаме, не можем да да премахнем напълно опасността за децата ни от RF/EMF, но можем да я ограничим.

Много проучвания показват, че децата поглъщат повече радиация, отколкото възрастните. От анализа на други изследвания, учените твърдят, че децата и юношите са в значителен риск от устройства, които излъчват микровълни.

Затова изследователите правят следните препоръки:

- Бременните жени трябва да избягват излагането на плода на микровълново лъчение, защото ембрионите са по-застрашени от радиация, дори и от малките деца.

- Подрастващите момичета и жени не трябва да пускат мобилни телефони в техните сутиени или забрадки.

- Мобилните предупреждения (аларма и др.) могат да доведат до проблеми, свързани с радиацията.

- Безжичните устройства са радиопредаватели, а не играчки. Продажбата на детски играчки, които съдържат радиопредаватели, трябва да се следи по-отблизо и да се намали.

Според учените, децата и подрастващите абсорбират повече радиация, защото телата им са сравнително малки, черепите им са по-тънки и мозъчната тъкан е по-чувствителна.

По-общо казано, в проучванията, цитирани в статията, учените се опитват да свържат RF/EMF с различни видове рак, намален брой на сперматозоидите, както и други нарушения.

Те също така отбелязват, че средното време между експозицията на канцерогени и  тумор е три или повече десетилетия, като по този начин е трудно да се стигне до окончателни заключения.

Това не е призив да се изхвърлят всички електронни устройства. Въпреки това, трябва да бъдат определени различни нива на безопасност за възрастни и деца. С течение на времето все повече и повече проучвания ще бъдат извършвани, за да се проверят предположенията досега.

Проучването, излъчено по Би Би Си, твърди, че безжичният достъп до интернет не влияе негативно на здравето на хората.

Авторите на документалната програма ВВС “Панорама” изясниха, че нивото на радиация в зоната на безжичeн интернет (мрежата Wi-Fi) в едно от британските училища три пъти надвишава излъчването от антените на мобилните телефони, което е много далеч под лимита, който би бил опасен за здравето.

“В някои случаи те могат да са близо до тялото, например ако човек държи лаптоп на коленете. И според мен трябва да учим децата да поставят компютъра на масата, както ги учим да не говорят дълго по мобилен телефон”, съветва той.

Професор Малкълм Сперин, експерт в областта на медицинската физика, се съмнява в това, че безжичните интернет връзки изобщо могат да бъдат опасни. “В технологията на Wi-Fi се използват радиовълни с много ниска интензивност.

По дължина вълните са аналогични на тези, които се прилагат в битовите микровълнови печки, но нивото на радиация при Wi-Fi е 100 000 пъти по-малко, отколкото при микровълновите”.

Въпреки това, спорове за безопасността на Wi-Fi още продължават да се водят.