Както е известно, стареенето на организма е свързано с натрупването на клетъчни и системни изменения, водещи до понижаване на качеството на живота, развитието на заболявания и преждевременна смърт.

Дълголетието и здравето са свързани със способността на организма да противостои на натрупването на такива увреждания. Тази способност е закрепена генетично, но има фактори, които могат значително да я променят.

Към ден днешен единственият потвърден фактор, способен да промени продължителността на живота, е храненето.

Променяйки храненето, ние можем да увеличим продължителността на живота и да повишим неговото качество, а можем да направим и обратното.

Феноменът mTor

Откриването на факта на влиянието на храненето върху дълголетието се случило през 20-ти век, а днес учените са стигнали до разгадаването на този феномен.

Едно от главните действащи лица в процеса на въздействие върху продължителността на живота на организма е т.нар. система от белтъци mTor.

mTor функционира като индикатор на нивото на хранителните вещества, енергията и окислително-възстановителния статус на клетката.

В активирано състояние тази система от белтъци я кара да расте и да се дели, а организмът да увеличава мускулите си, и да подсилва имунния отговор, увеличава способността за оплождане.

Когато тази система е изключена клетката унищожава продуктите отпадъци от биологичните процеси чрез автофагия – самоизяждане на клетъчния отпадък – повредени белтъци, митохондрии и прочие.

Увредените компоненти на клетката се доставят вътре в нея от лизозомите, където се смилат. Така протича своеобразният вътрешен детокс на клетката.

Но ако mTOR е постоянно стимулиран в организма, в организма протича синтез на нови белтъци като неутрализирането на старите става много по-бавно, и така клетката силно се замърсява:

1. Клетките престават да ремонтират себе си;
2. Протича процес на натрупване на увреждания;

Вследствие се ускорява стареенето на организма, продължителността на живота намалява, усилва се предразположеността към болестите на цивилизацията – рак, затлъстяване, захарен диабет тип 2, депресия, невродегенерация, сърдечно-съдови патологии.

Организмът може да регулира процесите на синтез и самоочистване чрез включване и изключване на системата mTOR.

Тази система се изключва при намаляване на нивата на хранителните вещества в организма – в такива условия клетката преминава в режим на очистване.

Именно и с това са свързани оздравителните ефекти от гладуването – повишаване на функциите на мозъка, имунната система, понижаване на възпалителните реакции на организма.

Но продължителното гладуване невинаги е лесно поносимо, изпълнимо и освен това, води до нарушения на органите на стомашно-чревния тракт и до загуба на мускулна маса.

FMD – резултати от изследванията

През 2015-та година рецензирано научно списание публикува резултати от изследването на учени от Университета на Южна Калифорния, същността на което се свеждаше до намаляване на калоричността на менюто и на количеството белтъци в него само за 5 дни, което достоверно води до понижаване на биомаркерите на стареене, на сърдечно-съдови патологии и рак.

Това меню получава наименование „Диета, имитираща гладуване“ /Fasting Mimicking Diet/. През изминалата година диетата получава и патент.

Авторите на изследването описват идеята на диетата като начин за презареждане на тялото на човека чрез очистването му от увредени клетки и регенерация на нови.

Става дума за препопрограмиране на тялото, така то влиза в режим на бавно стареене, подмладява се. Това не е типична диета, тъй като не е необходимо да се спазва постоянно.