На практика всички параметри на организма могат да се измерят и оценят, като се използват специални методи и медицински прибори.

Теглене, измерване на ръст, контрол над обема на талията, бедрата, гърдите и другите части на тялото – всичко това е интересно за обикновен човек.

А за медицински служители списъкът с изследвания на външни и функционални показатели на организма е много по-широка. Антропо- и физиометрията с тези термини се назовават всички необходими измервания.

И ако първият предполага получаване на външни данни за тялото, вторият оценява вътрешните му възможности – жизнен обем на белите дробове, мускулна сила на ръцете, честота на сърдечни съкращения.

Как се измерва мускулната сила и какъв прибор се използва?

Какво е това динамометър и какво е неговото предназначение?

В медицинското разбиране това е устройство, предназначено за определяне на силата на мускулните съкращения.

С негова помощ може да се оцени моментът на силата или силата на стискане, разтягане.

В основата на тяхната работа е физическият закон на Гук, според който деформацията в еластично тяло е право пропорционална на усилието, положено към него.

Съществуват различни видове динамометри, но най-търсеното е апарат за длани. Но също има и прибори, които измерват силата на дърпане, състоянието на мускулите на краката.

И дори оптичните динамометри, определящи силата на мускулите, поддържащи формата на лещата на окото.

Използването на динамометър в медицината позволява да се оцени нивото на физическа подготовка на човек, прогресът на възстановяване след травми и оперативна интервенция, мускулна функционалност и степен на развитие на мускулатурата.

На състоянието на мускулите и силата влияе възрастта, теглото и общото здравословно състояние.

Също на показателите влияние оказва времето от денонощието и нивото на тренираност на мускулите.

Изкривените резултати от измерванията с помощта на дианометри могат да бъдат обусловени от:

  • Болест или неразположение;
  • Състояние на стрес или депресия;
  • Недостатъчно хранене и сбит обичайно дневно разписание;

Недостатъчни резултати често се откриват при хора в напреднала възраст и такива, които не се грижат за тялото си, не обръщат достатъчно внимание на физическото му развитие.

Видове динамометри, използвани в медицината

В съвременната медицина се използват няколко вида динамометри. Към тях се отнасят:

  • Механичен пружинен прибор, изпълняващ необичайни измервания чрез разтягаща се и разпъваща се пружина;
  • Механичен динамометър с лост, в който деформиращото усилие, полагано с мускулите на ръцете, се предава чрез лост;
  • Хидравлично устройство, което измерва силата на въздействие по количеството отделяна течност, която минава по тръба и постъпва в датчик;
  • Електронен динамометър, определящ силата на въздействие чрез преобразуване на деформиращото усилие в електрическия импулс;

Съществуват динамометри, които могат да се използват само в болница, а също и такива подходящи за индивидуално приложение в домашни условия.

Как се измерва мускулната сила на дланите на ръцете?

Малките по размер динамометри за длани са изделия от стоманена пружина. Този прибор определя силата на въздействие в килограми.

При измерване човек държи устройство с циферблат вътре и изправя ръката на ниво рамене настрани.

Държейки ръката си изправена, тестваният натиска апарата максимално като експандер.

В лявата и дясната ръка измерването се извършва по 3 пъти, и като резултат се избира най-високият показател.

Според статистиката средният показател при жените е 25-33 килограма, а при мъжете 35-50 килограма.