Какво е дислексия?

Дислексия представлява вид когнитивно нарушение, при което се затруднява четенето и правилното писане на детето. Това се случва, защото мозъкът обърква или смесва букви и думи и възприемането им бива затруднено. Засегнатите деца от дислексия  често имат слаба памет по отношение на думи, които са чули или поради трудното възпроизвеждане визуалните символи на думите, които са прочели.

Състоянието не означава, че способностите на детето ви да възприема информация са нарушени и са под обичайните за другите на неговата възраст. В действителност повечето хора в това състояние, са изключително креативни и дейни личности. Но затрудненията при четенето изправят детето пред истинско предизвикателство, когато трябва да възприема информация чрез четене.

Какви са симптомите на дислексия?

Признаците на състоянието при деца преди достигането на възрастта за постъпване в предучилищна:

 • Започват да говорят по-късно от очакваното;
 • Бавно научават нови думи;
 • Срещат затруднения при римуването;
 • Затруднява се при изпълнението на указания, които се състоят от няколко стъпки.

След като детето започне училище, признаците на състоянието се изразяват в:

 • Четене на няколко единични думи като една дума;
 • Трудно запомняне на думите и детето не може да възпроизведе думите, които преди малко е прочело.
 • Объркване на някои предлози;
 • Разменяне на някои букви при писане;
 • Писане на някои думи обратно.

Ако детето ви има един от тези признаци, това не означа, че то има точно това когнитивно нарушение. Много от децата пишат думите обратно преди 7-годишна възраст. Но ако детето ви има няколко от тези признаци и проблеми при четенето или имате фамилна анамнеза на състоянието, можете да се обърнете към специалист.

Какви са причините?

Причината за нарушението не е ясна, въпреки че то е вероятно наследствено /генетично/. Някои медицински изследвания показват, че хората с това нарушение имат аномалии във фукционирането на мозъчните центрове, участващи при четенето и визуалното възприемане на писмените знаци.

Лечение на дислексия

Лечение се състои в използване на образователни методи, за да се подобрят способностите за четене на детето. Лекарства обикновено не се използват за лечение на това нарушение. Една важна част е да образовате себе си за състоянието на детето ви. Колкото по-рано нарушението бъде установено и му се обърне внимание толкова по-добре. Когато лечението започне на по-ранна възраст толкова по-добре. При навременно започване на лечението четенето на детето ви ще се подобри и дори проблемите с него ще бъдат предотвратени през първите години в училище.

Това нарушение не трябва да се счита за дефект, тъй хората в това състояние развиват отлично въображение и си представят много по-лесно нещата. Например когато четат тяхното въображение допълва прочетеното и така скоростта на четенето значително се увеличава.

Как да помогнете на Вашето дете?

Вие като родител можете да направите много, за да подобрите уменията на детето ви да чете.

 • Научете силните страни на вашето дете-например ако детето ви разбира повече, когато слуша, му предоставяйте възможност или го насърчавайте да слуша аудио книги на компютъра и така да възприема нова информация.
 • Не се превръщайте в тиранин за вашата дете – не бъдете перфекционисти и не очаквайте повече от обичайното от вашето дете, тъй като има голяма вероятност да му създадете усещане за малоценност.
 • Полезно е детето ви да играе компютърни игри, които изискват максимална концентрация.