Какво е дислексия?

Дислексия представлява вид когнитивно нарушение, при което се затруднява четенето и правилното писане на детето. Това се случва, защото мозъкът обърква или смесва букви и думи и възприемането им бива затруднено.

Засегнатите деца от дислексия често имат слаба памет по отношение на думи, които са чули или поради трудното възпроизвеждане визуалните символи на думите, които са прочели.

Състоянието не означава, че способностите на детето ви да възприема информация са нарушени и са под обичайните за другите на неговата възраст.

В действителност повечето хора в това състояние, са изключително креативни и дейни личности. Но затрудненията при четенето изправят детето пред истинско предизвикателство, когато трябва да възприема информация чрез четене.

Какви са симптомите на дислексия?

Признаците на състоянието при деца преди достигането на възрастта за постъпване в предучилищна:

 • Започват да говорят по-късно от очакваното;
 • Бавно научават нови думи;
 • Срещат затруднения при римуването;
 • Затруднява се при изпълнението на указания, които се състоят от няколко стъпки.

След като детето започне училище, признаците на състоянието се изразяват в:

 • Четене на няколко единични думи като една дума;
 • Трудно запомняне на думите и детето не може да възпроизведе думите, които преди малко е прочело.
 • Объркване на някои предлози;
 • Разменяне на някои букви при писане;
 • Писане на някои думи обратно.

Ако детето ви има един от тези признаци, това не означа, че то има точно това когнитивно нарушение. Много от децата пишат думите обратно преди 7-годишна възраст.

Но ако детето ви има няколко от тези признаци и проблеми при четенето или имате фамилна анамнеза на състоянието, можете да се обърнете към специалист.

Какви са причините?

Причината за нарушението не е ясна, въпреки че то е вероятно наследствено /генетично/. Някои медицински изследвания показват, че хората с това нарушение имат аномалии във фукционирането на мозъчните центрове, участващи при четенето и визуалното възприемане на писмените знаци.

Лечение на дислексия

Лечение се състои в използване на образователни методи, за да се подобрят способностите за четене на детето. Лекарства обикновено не се използват за лечение на това нарушение.

Една важна част е да образовате себе си за състоянието на детето ви. Колкото по-рано нарушението бъде установено и му се обърне внимание толкова по-добре.

Когато лечението започне на по-ранна възраст толкова по-добре. При навременно започване на лечението четенето на детето ви ще се подобри и дори проблемите с него ще бъдат предотвратени през първите години в училище.

Това нарушение не трябва да се счита за дефект, тъй хората в това състояние развиват отлично въображение и си представят много по-лесно нещата. Например когато четат тяхното въображение допълва прочетеното и така скоростта на четенето значително се увеличава.

Как да помогнете на Вашето дете?

Помагането на дете с дислексия изисква търпение, разбиране и постоянни усилия от страна на родителите. Дислексия е разстройство в областта на четенето и писането, което може да направи ученето на детето трудно. 

 • Разберете силните страни на вашето дете: Първата стъпка в помагането на детето ви с дислексия е да разберете неговите силни страни. Всеки човек има уникални способности и таланти. Например, ако детето ви се справя по-добре, когато слуша, можете да му предоставите възможности за обучение чрез аудио материали. Аудио книги и образователни аудио записи могат да бъдат полезни за усвояване на нова информация.
 • Игри, които изискват концентрация: Децата с дислексия често имат затруднения с концентрацията. Подкрепете тяхната способност да се съсредоточат, като им позволите да играят компютърни игри, които изискват максимална концентрация. Такива игри могат да помогнат на детето да развие своите когнитивни умения и да подобри вниманието си.
 • Индивидуален подход: Важно е да осъзнаете, че всеки случай на дислексия е различен. Това означава, че трябва да намерите индивидуален подход към всяко дете. Обсъждайте с учителите и специалистите по образование на детето начините, по които можете да му помогнете най-добре. Редовните срещи с тях могат да бъдат от изключителна полза.
 • Подкрепа от професионалисти: В случай на дислексия, е важно да потърсите помощ от специалисти. Логопеди, педагози и психолози могат да предоставят ценни съвети и методи за подобряване на четенето и писането на вашето дете. Те могат да създадат индивидуален учебен план, който да отговаря на нуждите на вашето дете.
 • Създайте подходяща учебна среда: Важно е да създадете учебна среда в дома, която да подпомага развитието на уменията на детето ви. Осигурете му тихо и комфортно работно място, където да може да се съсредоточи. Поставете подходящи материали и помагала, като речници и листове за писане.
 • Подкрепете четенето и писането: Редовната практика на четене и писане е от съществено значение за подобряване на уменията на детето ви. Помагайте му да избере интересни книги и стимулирайте го да пише дневник или разкази. Поощрявайте го да чете всеки ден и обсъждайте прочетеното с него.
 • Подкрепете социалната адаптация: Децата с дислексия могат да изпитват затруднения при социалната адаптация. Подкрепете ги да развиват социални умения, като комуникация и сътрудничество със свои връстници. Подкрепете ги да се чувстват уверени и самостоятелни.