Емоционални потребности на децата и как се променят с възрастта
Полезно

През първите месеци от живота на детето основни са физиологичните нужди – от храна, топлина, защита и от присъствието на мама.

Постепенно все по-голямо значение започват да придобиват емоционалните потребности – от общуване, от познание, проявление на самостоятелност.

Ако останат неудовлетворени, то детето не може нормално да се развива, да се чувства щастливо.

Затова е важно да следим какво е емоционалното състояние на детето и да му даваме достатъчно свобода за опознаване на света.

Същевременно трябва да го пазим от опасности, до го въвличаме в живота на семейството и на обществото, да го учим на норми на поведение, без да потискаме неговата индивидуалност.

Тогава ще се чувства комфортно и уверено.

Основни емоционално потребности на детето

Най-важната емоционална потребност на всяко дете са любящите и грижовни родители, които правят всичко за него, за удовлетворяване на останалите му нужди.

Родителите в свободното си време се занимават с детето, четат му книги, играят, обучават го, забавляват.

Майката и таткото създават условия детето да може да прояви своите способности, даряват го с вяра в собствените сили.

Благодарение на това лесно се удовлетворяват емоционалното му потребности в старша възраст, когато детето излиза извън пределите на семейството и влиза в контакт с други хора в обществото.

Да заеме достойно място в колектив, да прави това, което му харесва и да се получава.

Това е гаранцията за морално благополучие на подрастващите хора.

Промяна на емоционалните потребности в зависимост от възрастта

Потребността от любов и физическа защита е определяща в живота на един малък човек.

През първите години протича запознаването с околния свят, когато всичко неизвестно не само го радва, но и изненадва, плаши или представлява опасност.

Важно е в такива моменти мама и татко да бъдат до него, които да подскажат как да реагира на случващото или как да борави с различните предметите.

Родителите трябва да се стараят по-рядко да забраняват и да отказват на детето, заменяйки думата НЕ и НЕ ТРЯБВА с по-разгърнати обяснения.

Това е възрастта, когато децата проявяват любознателност, а излишните забрани не само разстройват, но и притъпяват познавателния интерес.

Още една важна потребност е желанието за общуване с други хора

Детето започва да различава чуждите и познатите възрастни, проявява първите симпатии и антипатии.

На 3-4 години децата започват да реализират своите творчески таланти – рисуват, разказват стихотворения, съчиняват истории, посещават кръжоци и спортни направления.

За тях е много важно да чуват похвала от родителите си, тъй като така се проявява потребността на децата от признаване на техните достижения.

Това до колко родителите се интересуват от успехите на детето, определя неговия по-нататъшен стремеж към самоизразяване.

В училищна възраст момченцата и момиченцата все повече оценяват своята полова принадлежност, появява се първото влюбване и потребност от внимание от страна на противоположния пол.

Родителите със своя пример формират представата на дъщярата или сина за бъдещия партньор и като цяло моделите на отношения между мъж и жена.

Затова е важно детето да живее в щастливо и в стабилно семейство

Повечето потребности не изчезват с възрастта, а преминават в нови форми. Тийнейджърите също така имат нужда от признание, любов, справедливо отношение към себе си, както и децата или възрастните.

Помогни на приятел да бъде здрав!

4.47 213

Malchugani.com banner

Подобни статии

Завършил Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Специализиран по отношение на травмотологията и с интереси в областта на сексуалното здраве. Активно заинтересуван от травми предизвикани при професионалните спортове. Главен редактор на Lechenie.bg