Ентероскопия – това е ендоскопски метод за изследване на вътрешната повърхност на червата, която се провежда с помощта на специално оборудване.

Ендоскопските приспособления се въвеждат през устата или през аналното отвърстие или се извършва с поглъщане на капсула с миниатюрна видеокамера.

Благодарение на този метод на диагностика лекарят може да получи данни за състоянието на вътрешната повърхност на този най-труднодостъпен отдел на храносмилателната система и извършване на биопсия или на някои лечебни процедури.

В миналото тази комплекса диагностика на тънкото черво е била недостъпна. Затова и изследването на стомашно-чревния тракт е било възможно само с помощта на рентгенография с контраст.

За кого се препоръчва ентероскопия? Какви разновидности на това изследване съществуват? Има ли противопоказания за извършването на тази процедура? Какви са предимствата и недостатъците на това изследване? Отговорите на тези и други въпроси за ентероскопият в настоящата ни статия.

Същност и цел на изследването

Ентероскопия се извършва с помощта на ендоскопско оборудване или видеокапсула. При извършване на ендоскопско изследване ентероскоп може да се въвежда в тънкото черво през устата и хранопровода или директно в ректума на болния.

Телескопичната система позволява визуализиране на състоянието на лигавицата по цялото протежение на тънкото черво.

А използваната за увеличаване на преглежданата площ вътрешна тръба, балони и помпа дават възможност за раздуване на лумена на червата.

При извършване на ентероскопия с видеокапсула пациентът поглъща капсула, в която е монтирана видеокамера, записваща данните от изследванията, и предавателно устройство, предаващо получените данни на компютър.

Капсулата минава по цялото тънко черво и се извежда по естествен път през аналното отвърстие.

Прегледът на повърхността на тънкото черво, който се провежда с помощта на специална апаратура, дава възможност за визуализация на лумена на дебелото черво, по цялата му повърхност.

Благодарение на този метод на диагностика лекарят може да открие патологии на тази част на червата в ранен стадий. При необходимост може да се направи биопсия на подозрителните участъци на тънкото черво за по-нататъшното хистологично изследване.

Освен това, извършваните с помощта на ендоскоп, процедури по ендоскопия позволяват провеждането и на редица лечебни процедури.

Например, ако по време на изследването лекарят забележи източник на кръвотечение, може да го спре, без извършване на инвазивна хирургическа интервенция.

Също по време на ентероскопия могат да се премахват полипи, чужди тела или стриктури – патологични свивания на тънкото черво.

Разновидност на ентероскопията, предимства и недостатъци

В зависимост от това какъв отдел на тънкото черво е необходимо да се изследва има няколко разновидности на ентероскопия.

Показания

Ентероскопия може да се назначи за диагностика на следните заболявания и състояния:

  • Кръвотечение от стените на тънкото черво, което не може да се отстрани по консервативен път;
  • Подозрение за развитие на доброкачествени или злокачествени тумори в лумена на червата;
  • Необходимост от отстраняване на полипи или чужди тела;
  • Дифузна аденоматоза;
  • Болест на Крон;

При необходимост с ентероскопия може да се извършва за оценка на ефективността на проведеното лечение или с лечебна цел – спиране на чревно кръвотечение, извличане на чуждо тяло.

Противопоказания

Ендоскопска ентероскопия не може да се извършва при следните заболявания и състояния:

  • Декомпенсирана дихателна и сърдечна недостатъчност;
  • Неотдавна прекаран инфаркт на миокарда или инсулт;
  • Наскоро извършена операция на органите на коремната кухина;
  • Тежки патологични свивания – стриктури, възпрепятстващо прекарването на ендоскоп и открити при рентгенография;