Дори след успешното лечение, ракът понякога може да се завърне след години и дори десетилетия, разпространявайки се с нова сила върху други органи.

Такова стечение на обстоятелствата се нарича активация на латентните метастази. Ново изследване на учени от Института на Кеймбридж показва как раковите клетки се крият и остават незабелязани за имунната система.

Това откритие на учените се смята за многообещаващо направление при лечението на злокачествени тумори.

Да разгледаме реален случай – мъж се подлага на хирургично лечение на злокачествен тумор в бъбрека и всички следващи изследвания показвали, че ракът го няма.

Този период без проявления на рецидив продължил 29 години, а след това без каквито и да предупредителни симптоми по тялото били открити множество метастази.

Макар и липсата на прогрес в продължение на 3 десетилетия – това е много необичайно явление на проявление на заболяване след успешно първично лечение.

В действителност приблизително 25% от жените с HER2-положителен рак на млечната жлеза получават рецидив на заболяването след операция и химиотерапия. За болните от рак на бял дроб ситуацията е още по-лоша – около 50% от хората виждат как болестта се завръща.

От началото на зараждането и преди пълното формиране на тумора някои ракови клетки се отделят и се разпространяват из организма.

Поради тази причина хирургичната интервенция не отстранява всички ракови клетки от организма.

Същото се случва и при химиотерапия, когато не всички злокачествени клетки загива, посочва Джоан Масагуе, директор на Института Слоан Кетъринг и ръководител на Център Мемориал на Слоан Кетъринг, където се занимава с изучаването на процеса на формиране и разпространение на ракови метастази.
Тези отделили се ракови клетки могат да се скрият от лекарствата и собствените сили на организма, и се активизират след много години. Това явление се нарича латентни или спящи метастази.

В списание „Клетка“ доктор Масагуе и нейните колеги описват как създали нов модел, който помага за по-доброто разбиране на скритото формиране на метастази и го използвал, за да разкрият за първи път механизмите, стоящи в основата на съществуването на раковите клетки.

Разбирането на скритото метастазиране е една от най-големите неусвоени области в изучаването на злокачествените заболявания.

И тази област на бъдещи знания има сериозно влияние върху лечението на тумори. Но до сега никой не е успял да се справи с тази сложна ситуация.

Това е доста трудна задача за учените, които трябва да намерят тези латентни ракови клетки в организма и да определят какво ги прави мълчаливи и невидими.

На хората отдавна им е известно, че скритите метастази на практика съществуват винаги, но няма добър метод за изучаване на този процес, коментира Шриванис Малади, докторант в лабораторията на доктор Масагуе, който на практика повече от 6 години се занимава с разработката на модел за изследване на скритите метастази.

Той започнал изучаването на темата с туморните клетки, получени от пациенти с ранен стадий на рака на млечната жлеза и на белите дробове.

След това тези клетки били белязани със специална флуорсцираща отметка и въведени в тялото на опитни мишки.

Ученият чакал няколко месеца. През това време всички присадени клетки загинали, но малка част все пак успели да оцелеят. Докторантът ги открил скрити в белите дробове и бъбреците.

И именно с такива той пристъпил към изследване на въпроса защо остават незабележими.