По това как се карат семейните двойки могат да се предсказват възможни заболявания.
От поведението на съпрузите по време на кратките семейни конфликти зависи тяхното здравословно състояние, до такова заключение са достигнали психолози от Калифорнийския университет.

Така например, тези, които обикновено дават воля на гнева, са с по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания, а тези, които в такава ситуация се затварят в себе си, по-често изпитват болки в мускулите и в гърба.

Авторите анализирали данни, които били събрани от наблюдения на 156 двойки. И те били в брак дълго време. Информацията била събирана 20 години.

На всеки 5 години психолозите записвали на видео как съпрузите си общуват един с друг при обсъждане на „горещи“ за тях теми, а след това анализирали тяхното поведение по израженията на лицето, езика на тялото, тона на гласа и така нататък. Освен това мъжете и жените отговаряли на въпроси, касаещи здравословното им състояние.

Било установено, че по емоционалното състояние на мъжа и на жената по време на 15-минутен спор може да се предскаже какви здравословни проблеми ще имат те през следващите 20 години.

Гневните изблици водят до сърдечни заболявания и до патологии на кръвообращението, а емоционалната сдържаност – до заболявания на мускулите и на скелета.

Получените данни на ново ниво демонстрират до колко нашите емоции влияят на физическото ни здраве, и как по поведението може да се предскаже развитието на едни или други заболявания, отбелязва един от авторите на изследването Робърт Левенсън.

И по-рано бе известно, че негативните емоции нанасят вреда, но с това проучване се стигна по-далеч и бе установено, че специфичните емоции водят до специфични последствия.

От друга страна, пък резултатите от това изследване, ако трябва да се анализира обективно, не трябва да бъдат възприемани сериозно.

Първо, защото то е проведено от психолози, които не са лекари, и съответно нямат достатъчна компетентност, за да анализират съществуващата взаимовръзка между заболявания и определен тип поведение, или пък по-скоро характер.

Да, наистина данните, въз основа на които е направено проучването, са събирани наистина за много дълъг период от време. Но методът с въпросниците и анкетите не ни гарантира достоверност на крайните резултати.

Ако трябва да бъдем точни, крайните данни биха могли да се възприемат като научно достоверни, ако на съответните двойки бяха направени изследвания, с които да се установи конкретното им здравословно състояние към момента на приключване на проучването. Това всъщност е и най-главният недостатък на така проведеното изследване.

Второ, за развитието на повечето заболявания съществуват множество фактори, сред които един от най-силните е генетичния, който трябваше да бъде анализиран при всички двойки, преди да се правят крайни заключения, които да служат за основа на научния труд, публикуван в списание за психология.

Преди няколко месеца в медиите бяха публикувани данни от научен труд, в който се твърдеше, че проучванията, провеждани от психолози, нямат никаква научна стойност.

В случая, имаме една анкета, в която участниците субективно оценяват своето здравословно състояние, отговаряйки на определени въпроси, без да се проверява действителното здравословно състояние на участниците.

Също така не взема предвид и начина на хранене на двойките, които влияе върху тяхната предразположеност към едни или други заболявания.