Ранозаздравяващи превръзки и средства

От незапомнени времена човек е превързвал сам своите рани. Въпреки че от хилядолетия основно по този начин са се спирали кръвотеченията и за защита на раните, днес благодарение на откритията на биохимията и морфологията се появиха много нови възможности за по-бързото заздравяване на раните.

Новите достижения при лечение на раните доведоха до това, че започна използването на диференциален подход според фазите на протичане на раневия процес.

По този начин по-добра стимулация на клетъчната активност в отделните фази с цел постигане на качествено подобряване на заздравяване на раните.

Важен компонент са превръзките за рани с различни свойства, които осигуряват по-благоприятен микроклимат в раната, именно за протичащите в дадения момент клетъчни процеси.

Задачата на превързочните материали се състои в това да се създадат условия за успешно заздравяване на раните. Сравнително до скоро хирурзите решаваха тази задача с помощта на превръзки марля.

Бинтовете попивали излишъкът от ексудат, предпазвали раната от замърсяване, осигурявали стерилна среда. Но ексудатът засъхвал и бинтът се залепвал раната, в резултат процесът на смяната му се превръщал в изключително болезнена и травмираща за пациента процедура.

На всичкото отгоре, по кожата оставали белези, които се считали за неизбежно следствие от нараняването.

Всички тези съображения станали причина за промени в методите за грижа за раните. На първо място тези изменения засегнали превързочните материали, които започнали да се създават с отчитане на научните данни.

Класическата превръзка „от мокро към сухо“ отстъпила място на „мокрите“ покрития за рани, тъй като именно „мокрите“ покрития обезпечавали миграцията на клетките, дифузията на регулаторните молекули и нормалната функция на протеолитичните ензими.

Съвременните превързочни материали е необходимо да съответстват на следните изисквания:

• Защита от механичните въздействия – натиск, удар, триене, от замърсяване и химическо раздразнение.
• Защита от вторична инфекция;
• Защита от изсушаване и загуба на физиологични течности – електролити;
• Поддържане на оптимална температура;
• Отстраняване на излишния ексудат;
• Нетравматична безболезнена замяна на превръзката;
• Съхранение на влажна среда в областта на раната;
• Освен защита на раната превръзката може също активно да влияе на процесите на заздравяване, благодарение на очистване на раната, създаването на микроклимат, способстващ за заздравяването и поддържането на раната в покой;

Днес се използват следните видове покрития за рани

• Прозрачно фолио;
• Хемостатични превръзка;
• Хидроколоидни пластири и превръзки;
• Хемостатични превръзки;
• Алгинати;
• Хидрогелове;
• Изкуствена кожа;

Прозрачно фолио

Прозрачното фолио се използва за повърхностите на рани, в които практически отсъства ексудат – драскотини, охлузвания. Те са лесни за прилагане, отпускат се в стерилни опаковки и могат да се използват от пациентите в домашни условия. Фолиото е проницаемо за газове, но не пропуска вода и микроорганизми.

Те непопиват ексудата, поради това могат да предизвикат мацерация на здравите тъкани. Важно свойство на прозрачното фолио е неговото свойство да стимулира протеолизата.

Хидроколоиди

Ако попаднем не на драскотина или охлузване, а на рана, в която присъства известно количество ексудат, прозрачно фолио не следва да се използва.

В такива случаи полезни ще бъдат хидроколоидните покрития, които се състоят от ефективно абсорбиращи и способни да набъбват хидроколоиди.

При поглъщане на секретите от раната хидроколоидните компоненти се надуват и се преобразуват в гел, който се разширява в раната и поддържа нейната влажност. При това гела запазва абсорбиращата си способност, докато хидроколоидите не се наситят.