Подсъзнанието знае отговори на всички въпроси. Но как да ги изведете в областта на съзнанието?

Елементарен сутрешен навик помага за получаването на подсказка от подсъзнанието и за развитие на креативен подход към задачите.

Съзнанието ни работи постоянно – и когато бодърстваме, и когато спим.

Подсъзнанието никога не почива, то постоянно е нащрек, доколкото контролира сърцебиенето, кръвообращението и храносмилането.

Регулира жизнено необходими процеси и функции на нашия организъм и знае отговорите на всички въпроси.

Това, което се случва на подсъзнателно ниво, се проявява и в съзнанието. С други думи, това, което се случва вътре в подсъзнанието, задължително ще стане ваше реалност.

Вашата цел е да насочите съзнанието върху търсене на решение на проблема, който ви притеснява. И това е просто упражнение, което ще ви помогне да направите това.

10 минути преди лягане

Никога не заспивайте, без да си зададете въпроса, който ви притеснява.

Това е обща практика за много успешни хора по целия свят – да накарате подсъзнанието да работи по време на сън.

Ще ви трябват няколко минути, преди да си легнете, за да медитирате или да си запишете въпросите, отговорите на които би се искало да получите.

Съставете списък с въпроси, които ви интересуват. Колкото по-точно е формулиран въпросът, толкова по-точен ще бъде отговорът. Докато спите подсъзнанието ще започне работа над тези въпроси.

10 минути след събуждане

Изследванията потвърждават, че префронталната кора е най-активна и е способна за креативни решения веднага след заспиване.

Подсъзнанието ви е работело по време на сън, създавайки контрастни и времеви връзки, а креативността се ражда от връзките между отделните участъци на мозъка.

В неотдавнашно свое интервю Джош Вайцкин, американски шахматист и майстор по тай чи, говорел за утрешния си навик да използва подсъзнанието си за откриване на неочаквани решения и връзки.

За разлика от 80% от хората на възраст от 18 до 44 години, проверяващи своите смартфони в първите 15 минути след събуждане, Вайцкин отива на тихо място, медитира и „изсипва мислите си“ в дневник.

Вместо да се концентрира върху външното, както правят болшинството от хората, проверяващи своите известия, той се концентрира върху вътрешното.

Така постига високо ниво на яснота, способност за обучение и творчество – състояния, които нарича кристализиращ интелект.

Ако не сте свикнали да си записвате размишленията, „нахвърлянето на идеи“ може да се окаже много сложно за вас. Принципно, е достатъчно да си записвате мислите по отношение на решението на конкретен проблем.

Сега да разгледаме запитването, което отправяте към своето подсъзнание преди да легнете да спите. Спомнете си всички въпроси, които ви интересуват.

Мислете за това и запишете онова, което е необходимо да си изясните. След това си легнете.
Първото нещо, което е добре да започнете да правите сутрин, е да си записвате всичко, което ви идва наум що се отнася до вълнуващия ви проблем.

Така ще можете да намерите отговори на всякакви въпроси – как да решите сложна работна задача, как да станете добър родител за своите деца и най-добър спътник в живота на вашия съпруг, или съпруга, с кого си струва да си запознаете и да общувате, как да подобрите отношенията.

Разбира се, трябва да практикувате, за да усвоите този навик.