През тази година в САЩ се прогнозира диагностицирането на 78 000 първични мозъчни тумори, в България според различни неофициални данни на година около 300 души се разболяват от коварната патология.

Причините за туморите на мозъка и на централната нервна система в значителна степен са неизвестни, но ново наблюдателно проучване разкрива връзка между повишения риск от развитие на мозъчни тумори и висшето образование.

Новото изследване показва, че хората, които са учили в университет най-малко 3 години са с по-висок риск от развитие на глиома, в сравнение с тези с по-ниска образователна степен.

Изследователите от Университетския колеж на Лондон и от Каролинския институт в Швеция наскоро публикуваха своите констатации в рецензирано списание за епидемиология и обществено здраве.

Според Американската асоциация, подпомагаща разболелите се от тази опасна група заболявания, има повече от 100 хистологично различаващи се тумори на мозъка и на централната нервна система.

Менингиомите са най-често срещаният тип първичен мозъчен тумор, като представляват 36.4% от всички тях. Глиом е широко понятие, което включва всичко образувания от поддържащата мозъка тъкан – 27% от общия брой мозъчни образувания и 80% от злокачествените такива.

Глиомите възникват в глиалните клетки, които обграждат и осигуряват защита на невроните в мозъка.

Изследователите от настоящото проучване отбелязват, че са идентифицирани няколко рискови фактори що се отнася до мозъчните тумори, сред тях са излагането на йонизиращо лъчение и някои редки генетични синдроми.

Рискът от развитие на глиом е по-висок при хората с висше образование.

За по-нататъшния анализ на потенциалните рискови фактори били използвани медицинските данни на повече от 4.3 милиона шведи, които са родени в периода 1911-1961-ва година и са живели в Швеция през 1991-ва година.

Всички участващи в изследването били наблюдавани между 1993 и 2010-та година с цел откриване възможно развитие на мозъчни тумори.

Освен това учените събрали данни за завършено образование, ниво на доходите, семейно положение, професия,позициониране на пазара на труда.

В периода 1993-2010, 1.1 милиона от тях починали и над 48 хиляди емигрирали, но общо 5735 мъже и 7101 жени развили мозъчни тумори.

Резултатите показали, че мъжете с университетско образование с продължителност не по-малко от 3 години, са с 19% по-висок риск от развитие на глиом, в сравнение с мъжете чието образование не надхвърляло рамките на задължителното, което за Швеция е 9 години основно.

По същия начин жените, които изкарали висше са с 23% по-висок риск от този вид мозъчен тумор и с 16% повишена опасност от развитие на менингиом, в сравнение с жените, които били със задължителната в Швеция образователна степен.

Освен това, високият разполагам доход бил свързан с 14% по-висок риск от глиом при мъжете. Интересното е, че при жените не била открита подобна връзка.

Но и при мъжете, и при жените професията представлявала рисков фактор.

Мъжете на управленски длъжности били с 20% повишен риск от глиома и 50% по-висок от акустична неврома – доброкачествен мозъчен тумор, чието нарастване засяга слуха и баланса, в сравнение с мъжете, които заемали ниско ниво в корпоративната йерархия, и съответно се занимавали повече с физически труд.

Като заключение авторите посочват, че тяхното изследване разкрива всъщност съществуваща връзка между високото социално-икономическо положение и повишеният риск от рак на мозъка, и по-точно на глиом.

И все пак изследването има някои ограничения, които правят прибързана препоръката към младежите да не записват висше, например не са отчетени другите рискови фактори в начина на живот на участниците, които биха могли да повлияят на риск от мозъчен тумор.