Съпружеските изневери от много векове си остават основна причина за семейни скандали и разводи. Времето минава, мъжете и жените започват с интригите, но все не виждат компромис.

Може би, в природата не съществува никаква моногамия? Действително възможно ли е хората и животните да бъдат верни на един партньор за цял живот.

Моногамията при животните

Моногамията е вид сексуални отношения, при които мъжкият влиза в съвкупление с една женска в продължение на дълъг период от време. Сред животните такова явление се среща рядко – към моногамните се отнасят едва 3% от бозайниците.

Дори при птиците, 95% от видовете на които по време на брачния сезон образуват двойки, генетичните тестове показват множество птиченца от други мъжки.

Дори и при невероятните малюри – австралийска малка птица, може да изглежда, че отношенията са идеални – женският и мъжкия образуват пожизнена двойка, и в светлата част от денонощието не са забелязвани никакви доказателства за изневери.

Но щом си спусне нощта женската отлита „наляво“, като отива при други мъжки. ДНК тестовете показват, че в гнездата на малюрите едва всяко 4-то малко птиче е от родния си баща.

Цялата истина за лебедовата вярност

Днес вече е разрушен романтичният мит за верността на лебедите – макар и двойките да прекарват буквално тяло до тяло една до друга цял живот, това не изключва извънбрачните връзки.

Това се дължи на факта, че от гледна точна на еволюцията създаването на двойка с един индивид, е изгодно и за никаква любов, за съжаление, не става дума.

Потомството изисква постоянна грижа и прехрана, а наличието на надежден мъжки с храна в клюна, е допълнителна гаранция за продължаването на рода.

От друга страна оставянето на всички яйца в едно гнездо е рисковано, тъй като мъжкият се старае да предаде своите гени и на други женски. И женската също не е против генетичното разнообразие на своето потомство.

Обърнете внимание – при видовете, при които моногамията не е характерна, мъжките винаги са по-ярки, големи и забележими, тъй като именно те трябва да привличат вниманието на многобройните женски.

Мъжките на горилите са сражават за правото за съвкупление с женските от собствената им група, същевременно при моногамните гибони – мъжките и женските по нищо не се различават едни от други.

Моногамията при хората

Достигнахме и до основния въпрос – възможна ли е моногамията при хората? Вторичните полови признаци на мъжете и жените се отличават, но не толкова силно както горилите и пауните. Именно поради тази причина не можем да кажем дали нашите предци са имали харем или са живеели моногамен живот, имайки много „нерегламентирани“ връзки, тоест без да много да им се дава гласност.

Изследователите смятат, че древният мъж е помагал на една жена, с която е встъпвал в сексуални отношения. И грижата и прехраната на децата е било задача на майката и слабо е вълнувало бащата. Как тогава древните жени са успявали да обвържат древните мъже?

Американски антрополози твърдят, че това се е случило благодарение на баналното разпределение на труда по пол и появата на отношенията – секс за храна. Вероятно позната ситуация на почти всички нас? Дори след стотици хиляди години някои двойки продължават да следват тази тактика.

Човекът е престанал да бъде маймуна, когато е спрял да отвоюва съвкуплението си с женската.