От НОИ съобщиха, че през май плащанията на обезщетенията за безработица на освободените, уволнените и съкратените осигурени лица, които имат право на тях, ще бъдат извършени на 2 транша.

Защо НОИ бави парите с 2 седмици точно сега

От съобщението става ясно, че на 15 май не са превели пари на всички, които има право на обезщетение. Не са малко хората, които са очаквали с нетърпение да получат средства, с които да посрещнат основните си жизнени потребности.

От осигурителния институт обаче се оправдаха, че през март трябвало да плащат само 8000 или 9000 обезщетения, а през април лицата, които имат право на тях са се увеличи до близо 70 000.

Обещанието, което сега се дава, е вторият транш, да бъде преведен на тези, които днес не са получили пари за безработица днес, едва в края на месеца.

Не е достатъчно, че за да бъде получавано, такова обезщетение е необходимо съкратеният или освободеният да отговаря на множество критерии.

Например, трябва да е осигуряван за безработица поне 12 месеца от последните 18, за да получава 60% от възнаграждението пък трябва трудовият договор да е прекратен по взаимно съгласие, в противен случай получава по 9 лв. на ден, а сега и това забавяне.

Защо пестят пари на НОИ с тънки юридически и счетоводни хватки

До 2018 г. минималното осигуряване за безработица трябваше да е 9 месеца от последните 15 месеца, за да бъде получавано обезщетение но впоследствие уж да се спестели средства, прагът беше вдигнат на 12 месеца от последните 18 месеца.

Пестеното на средства с подобни юридически хватки оставя една голяма част от хората, които са освободени от работа след по-малко от 12 месеца без абсолютно никакви доходи.

Така те ограничават максимално потреблението си, което пък от своя страна се отразява неблагоприятно на приходите от ДДС в хазната, които са основно перо.

Това пестене на средства не може да се разглежда толкова недалновидно, а да се помисли какво ще правят тези хора, които са освободени от работа и макар и да са плащали осигуровки всеки месец за безработица, да нямат право да получат и една стотинка от фонд Безработица на НОИ.

Това беше масова практика по време на извънредното положение, но така и никой не се сети да предложи, дори и синдикатите не го направиха, да се направи промяна в КСО, чл. 54 и да се разпише, че всички освободени по време на извънредното положение получават пълен размер на полагаемото им се обезщетение за безработица.

Отделно трябваше да премахне, поне за срока на извънредното положение и имитиращата го епидемична обстановка, изискването освободеният от работа, да не е получавал през последните 3 години обезщетение за безработица, за да има право на пълен размер. Сега ако съкратен е бил на обезщетение през 2018, то има право само на 9 лв. на работен ден за 4 месеца.

Оставят ли хиляди съкратени без елементарни средства за съществуване

Ситуацията е такава, че не трябва да се позволява, заради едни тънки счетоводни сметки, които винаги излизат криви, да се оставят големи групи хора от обществото, без елементарни средства за преживяване.

Бившият здравен министър, който сега оглавява нова формация, направи предложение, обезщетенията за безработица да се плащат на 5-тия ден след освобождаването на служителя при извънредна епидемична обстановка, а не както сега в средата и дори в края на следващия месец.

Това да се разпише като изменения в Кодекса за социално осигуряване, в чл. 54, където са разписани условията и критериите, по които се изплаща обезщетение за безработица и се определя неговият размер.

Какво е предложението на бившия здравен министър Петър Москов

Условията, при които да се плаща ускорено обезщетение за безработица, още на 5-тия ден след съкращението, е затваряне на предприятието със заповед на здравния министър, поради епидемия или намаляване на обема на работа, което да наложи съкращения.

Бившият здравен министър обръща внимание на текста от КСО съгласно, който обезщетението за безработица се спира, ако освободеното лица има право на обезщетение по силата на нормативен акт.

Такова е обезщетението, което работодателят трябва да плати на работника, ако го освобождава при съкращаване на щата или намаляване на обема на работа, то е за не повече от месец, ако освободеният работник не е успял да си намери работа през този период.

В настоящата ситуация обаче не са малко работодателите, които не успяват да изплатят това обезщетение, а работникът няма право да получава пари и от НОИ.

Бившият здравен министър дава пример с работник освободен в края на март, има право на обезщетение от НОИ едва на 15 юни, тъй като за април работодателят му е дължал заплата по реда на Кодекса на труда.