Какво е фебрилен гърч?

Фебрилен гърч или температурен гърч представлява състояние, което се характеризира с неволеви мускулни съкращения при деца на възраст между 6 месеца и 5 години в резултат на повишена, обикновено над 38-39 градуса, телесна температура. Възможно е температурният гърч да започне и едновременно с бързото повишаване на телесната температура.

Гърчът е причинен от повишената телесна температура, ако:

 • Гърчовете само веднъж в рамките на едно денонощие;
 • Гърчове са продължили не повече от 15 минути;
 • Неволевите мускулни съкращения са обхванали системни, тоест са обхванали цялото тяло, а не само едната негова страна
 • Детето е на възраст между 6 месеца и 5 години;
 • Детето няма неврологични проблеми;
 • Детето е имало гърчове и преди;

Температурните гърчове обикновено са стряскащи за родителите, но те обикновено не са вредни за детето и не предизвикват дългосрочни здравословни проблеми като например конгнитивни нарушения или мозъчни увреждания.

Температурните гърчове засягат от 2 до 5 % от децата. Децата могат да получат отново гърч. Вероятността от получаване на нов гърч варира в зависимост от възрастта, но около 30 до 50 % от децата, получават температурни гърчове в рамките на същата година, в която са получили първите. Тези гърчове не са форма на епилепсия.

Детето, което е получило гърчове, започва да вибрира като движи ръцете и краката си от двете страни на тялото. Също така е възможно спиране на дишането за няколко секунди и е вероятно да се изпусне да уринира  и да изхвърли съдържание на дебелото си черво. Важно е да се предпази детето от нараняване.

Фебрилните пристъпи обикновено продължават от 1 до 3 минути. След гърча детето може да заспи. Можете да го оставите да спи, но трябва често да го наблюдавате за промени в цвета на кожата и дали диша или потрепват краката и ръцете му. Детето може да изглежда объркано след припадъка, но обичайната му активност и поведение  трябва да се завърнат около 60 минути след гърча.

Какво да правим при субфебрилен гърч?

 • Преместете детето на пода или ако е много малко, го сложете в скута си като обърнете лицевата страна надолу. Не се опитвайте да се ограничавате движенията на детето.
 • Обърнете детето на една страна, така че да лесно да може да се изчисти устата му от слюнка или при повръщане. Това ще помогне да се предотврати езикът да блокира преминаването на въздуха.
 • Поддържайте главата и брадичката напред - в същото положение, както при помирисване на цвете.
 • Разхлабете дрехите му като например разкопчайте няколко копчета, ако има такива.
 • Не поставяйте нищо в устата на детето, за да предотвратите отхапването на езика. Това би могло да доведе до нараняване.
 • Опитайте се да запазите спокойствие, което ще помогне за успокояване на детето. Успокойтедетето си като му говорите тихо и спокойно.
 • Определете колко време са продължили гърчовете и отделете специално внимание на поведение на детето по време на пристъпа, така че да можете да го опишете на педиатъра на детето ви.
 • Ако детето ви има проблеми с дишането, завъртете главата му на една страна и използвайте внимателно пръста си и почиствайте устата му при всяко повръщане или при по-обилно слюнкоотделяне, за да подпомогнете дишането му.
 • Ако не трябва или не можете да заведете детето си на лекар веднага, го оставете на хладно място, за да заспи. Децата са най-често сънливи след такива гърчове.