Отчитайки нейното влияние върху нивото на хомоцистеина, фолиевата киселина /витамин В9/ нееднократно е била изучавана в контекста на профилактиката на сърдечно-съдовите „крайни точки“, тоест най-тежките проявления на патологии на органите на кръвообращението.

Но проведените досега от западни учени изследвания не доведоха до положителни резултати. Въпреки това, за първи път от много години, на последната научна сесия на Американската колегия на кардиолозите /ACC 2015/, която се проведе на 14-16-ти март 2015 година в Сан Диего, бяха представени различни данни.

„Китайско изследване за първична профилактика на инсулта“ (China Stroke Primary Prevention Trial, CSPPT), в което участвали повече от 20 хиляди души в зряла възраст с артериална хипертония, но без инфаркт на миокарда в анамнезата, показало, че ежедневния прием на комбинация от 10 мг еналаприл и 0.8 мг фолиева киселина в продължение на 5 години понижава риска от настъпване на първи инсулт с 21% в сравнение с приема само на еналаприл.

Също в първата група комбинации витамин В9 + еланаприл се наблюдавало достоверно понижаване на риска от настъпване на първи исхемичен инсулт или от комбинация от различни сърдечно-съдови крайни точки.

Но не било установено намаляване на вероятността от настъпване на хеморагичен инсулт и инфаркт на миокарда. Едновременно с представянето на конгреса изследването CSPPT било публикувано в изданието „Journal of the American Medical Association“.

Повод за провеждането на това изследване послужила високата честота послужила, поради високата честота на сърдечно-съдовите инциденти в Китай, където към настоящия момент са водеща причина за настъпване на смърт.

Абсолютно същото се отнася и за България, където над 67% от смъртните случаи се дължат на заболявания на органите на кръвообращението.

Макар че в много държави по света през последните години се наблюдава намаляване на смъртността от инсулти и други сърдечно-съдови заболявания в Китай, напротив, се наблюдава ръст на смъртността от тези състояние.

В България също тенденцията е подобна на тази в Поднебесната империя и от 2000 до 2011 година се наблюдава леко покачване на смъртните случаи, дължащи на заболявания на органите на кръвообращението.

Необходимостта от откриването на икономически ефективни начини за борба с тях също е била повод за провеждането на това изследване, въпреки по-ранните негативни изследвания.

Изследователите се обнадеждили и от факта, че в Китай е по-висока разпространеността на недостиг на фолиева киселина сред населението – 20-60% в сравнение с 0.6% в САЩ.

В изследването CSPPT, което било проведено от май 2008 г. до август 2013 година взели участие общо 20 702 души на възраст от 45 до 75 години /средната им възраст била 60 години, 59% от тях били жени/.

Всички участници били хипертоници без данни за инфаркт на миокарда или инсулт в анамнезата.

След 3-седмичен въвеждащ курс, когато всички участници ежедневно получавали по 10 мг еналаприл, тези от които показали добра поносимост били рандомизирани в групи, в която трябвало да продължат лечението или само с еланаприл /n = 10 354/, или да приемат таблетки, съдържащи комбинация от фолиева киселина и еналаприл /n = 10 348/. N е броя на доброволците в съответните групи.

Както вече бе казано по-горе, първична крайна точка в изследването била честотата на първия инсулт.

Вторичните крайни точки включвали случаи на инфаркт на миокарда, на първи хеморагичен инсулт, на първи исхемичен инсулт и на комбинация от сърдечно-съдови неблагоприятни изходи, тоест всеки възможен резултат от въздействие на причинен фактор.