В напреднала възраст с прогресирането на остеопороза се повишава риска от фрактури. Най-често страдат костите на китката, а също са възможни и счупвания на гръбнака или най-често, както се случва на жените – фрактура на бедрата. С какво могат да помогнат лекарите, каква е тактиката на лечение и усложнения?

Травми на дланите – какви кости се увреждат?

Фрактури на дланите са едни от най-разпространените травми в напреднала възраст. При жените броят фрактури на дланите се увеличава в периода на менопауза, като се достига максимум след 65 години. Това увеличаване на честотата е свързано с бърза загуба на костна маса след менопауза.

Дланите се състоят от 2 кости на предмишниците, лъчевата и лакътната, освен това се допълват и малките кости на китките. Най-разпространен механизъм на травма на дланите е падане на изпъната ръка с опора на китката.

На костите на дланите с предмишница се пада на цялото тегло на горната част на тялото, допълнено със сила от ускоряване на падането. В крайна сметка едната или двете кости на дланите се чупят. Когато се уврежда лъчевата кост на 2-4 см от дланите – дистална част, травмата се нарича фрактура на Колес, назована в чест на лекаря, който за първи път го описва. Това травма се среща най-често при жени в постменопауза.

Обикновено за потвърждаване е необходимо да се направи рентгенова снимка. Веднага щом се определи типа на фрактурата, започва съответното лечение.

Методи на лечение – възстановяване на целостта на кожата

Изборът на метод на лечение зависи от мястото и тежестта на фрактурата. Ако това е обикновена фрактура, без изместване, костите се чупят, но краищата остават достатъчно близо едни от други. Простите манипулации на хирурга позволяват бързо изравняване на увредената кост – репозиция на костните изместени, костта е раздробена или е засегната става. В този случай затворената репозиция не може напълно да възстанови целостта на костта, затова може да е необхода операция.

Гипсовата превръзка или шина се фиксира над лакътя за ограничаване на движението на лакътната става и дланите. Лекуващият лекар показва на пациента упражнения за пръсти и за рамото на пострадалата страна. Важно е пациентът да изпълнява тези упражнения за кратък период от време няколко пъти дневно. Това предотвратява нарушаване на подвижността на пръстите в бъдеще, това е един от страничните ефекти при фрактура на Колес.

Тактика на лекар при водене на фрактура

През първите 2-3 седмици лекарят препоръчва да се проведе контролна рентгенография за счупената длан и прегледи всяка седмица. Ако костите след затворена репозиция не заемат правилно положение, лекарят може да препоръча операция, за да премести костите в правилно положение и да ги фиксира на място.

В повечето случаи гипсът се премахва след 6-8 седмици. Активните и пасивни упражнения за китката, длани, предмишници, лакти и рамене помагат за възстановяване на силата на мускулите и за съхраняване на подвижността на ръцете. След сваляне на гипса пациентът може да използва шината и за съхранение на подвижността на ръцете. Лекарите показва как правилно да се поставят. Понякога дланите могат да изглеждат не така както е било преди фрактурата както е било преди фрактурата, но при пълноценно натоварване ръката не губи своите функции.

Сериозен проблем е фрактура на бедрото особено при хора над 65 години.