В дълбините на човешкия геном се крие толкова много информация за нашето съществуване, и за живота ни, че е малко вероятно поредното откритие да ни изненада.

Ново изследване описва гените, които отговарят за поведението в секса.
Макар и да не ни се вярва, отделни гени отговарят и за социалното взаимодействие на човек.

Известно е също така, че генетично се определя възрастта на настъпване на първата менструация, но и средата изглежда има доста голямо влияние, тъй като през 1880-та година повечето момичета са ставали жени на около 18-годишна възраст, а 100 години по-късно едва на 12.5 години.

Причините за тази промяна не са напълно ясни – възможно е да се дължи на подобряване на достъпа до храни и т.нар. акселерация – увеличаване на размерите на тялото поколение след поколение.

Ето например холандците са една от най-високите нации в света понастоящем, а само преди 50-60 години са били с най-нисък ръст в Европа.

Други учени пък са мнение, че това подраняване на менархето се дължи на увеличеното количество химикали, които попадат в околната среда в резултат на индустриалната експанзия през последните десетилетия.

Предходни изследвания свързвали по-ранната възраст на първата менструация с това, че момичетата се решават и на по-ранна възраст да встъпят в сексуален контакт, а също и първото раждане, по-ниски оценки в училище и влошено здраве. И затова изучаването на въздействието на факторите върху тези събития е от толкова голямо значение.

Генетиката и значението на възрастта на първата менструация

Благодарение на проучванията, в които се изследват взаимовръзките между отделните гени в рамките на генома, са установени 123 генетични варианти, свързани с възрастта на менархето, като тези гени са от значение и за възрастта, в която ще настъпи пубертета при момчетата.

Екип от учени от университета Кеймбридж, ръководен от д-р Джон Пери, в рамките на ново проучване използва генетичните данни на 380 хиляди души, чиято цел е да се установи дали гените, които отговарят за ранното настъпване на менструацията влияят и върху възрастта на първия сексуален контакт, на първото раждане, брой на родените деца и други параметри, които указват за житейски успех.

Екипът от учени открили 38 генни варианти, които са свързани с възрастта на първия полов контакт, като много от тези комбинации са били предварително изследвани и е известно, че оказват влияние за развитието на мозъка и невронните връзки.

Д-р Пери посочва, че докато въздействието на социалните и културните фактори върху възрастта на първия сексуален контакт е съвсем ясно, то настоящото изследване има за цел да покаже, че възрастта, при която възрастта се отнема, се влияе и от гените, които действат от периода на детството до физическата зрялост и от гените, които допринасят за естествените персонални различия между отделните хора.

Влиянието на гените върху възрастта на лишаване от девственост

Един от гените, който се смята за отговорен е CADM2, и е известно, че контролира връзките между невроните и като цяло мозъчната дейност.

Според д-р Пери този ген е свързан със склонността за поемането на по-големи рискове от конкретната личност, и съответно с по-ранна възраст на встъпване в сексуален контакт и съответно повече на брой родени деца.

Изследователите са на мнение, че този ген може да повлияе върху времето на настъпване на пубертета, или личностни характеристики – като склонност за поемане на риск, като и двата фактора могат да се окажат решаващи за възрастта на първия сексуален контакт.