По-важен е не размерът, а количеството невронни връзки между различните участъци на мозъка.

Невронните връзки по-важни от размера на мозъка

Изследването е проведено от учени от Университета на щата Мичиган, Харвардския университет и Института за човешко развитие Макс Планк – Германия.

В него участвали 337 души на възраст от 61 до 82 години. С помощта на метода ЯМР учените определят размера на хипокампа – структура на мозъка, която отговаря за паметта и за обучението, на всеки участник, а също оценили обема на бялото вещество.

Това е съвкупност от невронни връзки, съединяващи хипокампа с други отдели на мозъка, които участват в процесите на възприемане на нова информация.

Тествани са обемът на краткосрочната памет на участниците, както и как възприемат новата информация. Например, протичат им 15 думи, а след това те трябва да запишат толкова думи, колкото са успели да запомнят.

Всеки участник изпълнява тази задача 5 пъти, за да могат изследователите да определят колко може да научи чрез повторение.

След това анализирали дали съществува връзка между паметта, възприемането на нова информация, размера на хипокампа и обема на бялото вещество.

Размерът на хипокампа има значение само и единствено в случаите, когато се съчетава с голям обем на бялото вещество.

По-голям мозък не означава по-добри умствени способности

При участниците в напреднала възраст с голям хипокамп, но с недобре развита структура на невронните връзки на този отдел на мозъка с други негови зони, способността за възприемане на нова информация не била особено добра.

Участниците, при които хипокампът бил голям и същевременно били с много бяло вещество, показали високи резултати в тестовете за памет и обучение.

При норма размерът на хипокампа намалява с възрастта, но особено силно този ефект е изразен в напреднала възраст на фона на умерени когнитивни нарушения или болест на Алцхаймер.

Получените резултати показват, че при търсене физически признаци за отслабване на интелекта при хора в напреднала възраст е необходимо да се разглежда не само размерът на хипокампа, но и връзките му с другите области на мозъка.