Артериалното налягане – това е показател на здравословното състояние, което често се измерва в домашни условия.

Апарат за мерене на кръвно днес има на практика във всеки дом.

Измерването на кръвното е от голямо значение за хипертониците, тъй като без самоконтрол е лесно да се пропусне началото на кризата и не е възможно да се назначат препарати за сваляне на кръвното.

Широката практика за домашни измервания показва, че много от нас продължават да допускат грешки, които могат да повлияят на крайния резултат.

Грешки, допускани при измерване на кръвното 

Пълен пикочен мехур

Ако преди измерване човек не успее да отиде до тоалетната, това може да добави 10-15 пункта към артериалното налягане. Нищо не трябва да разсейва от извършването на измерването, дори и това да е дреболия.

Във всеки случай човек ще се чувства сковано, напрегнато, а чувствителната електроника ще забележи това и ще реагира по определен начин.

Затова с цел по-точно измерване на кръвното у дома, е препоръчително то да се извършва след посещение на тоалетна.

Опора за краката и за гърба – условие при използване на тонометър

Тонометърът е доста чувствителен прибор.

Ако целта е получаване на максимално точни измервания, то при неговото използване е необходимо отчитане на толкова незначителен фактор като собственото положение на тялото, неговото удобство и комфорт.

Специалисти от Американската кардиологична ситуация препоръчват меренето на кръвното да става в седнало положение.

Липсата на опора под краката, когато стъпалата не докосват пода, а също и подкрепата на гърба може да има свой принос при извършване на замервания и резултатът да се повиши с 6-10 единици.

Затова и тези, които страдат от хипертония, да и просто всички тези, които желаят да измерят артериалното налягане трябва да се погрижат за избор на удобен стол, който отговаря на изискванията.

Положението на краката при измерване на артериалното налягане  

Не по малко значение има положението на краката при мерене на процедурата. Ако човек е свикнал да стои с кръстосани крака и по инерция да премята единия крак върху другия при експлоатация на тонометъра, това може да изкриви крайния резултат с 2-8 точки.

Проблемът е, че подобно положение нарушава кръвообращението в долните крайници, като се забавя както притока, така и отока на кръвта назад по вените.

При кръстосани крака се усилва натиска върху перонеалния нерв под коленете, което предизвиква изтръпване на крайниците.

Тази поза изобщо не е подходяща, особено за тези, които са загрижени за своето здраве и осъществяват профилактика и лечение на разширени вени.

Как се разполага ръката при контрол на хипертония

Хипертонията изисква постоянен контрол на артериалното налягане, особено ако болният планира да потърси лекарска помощ или приема препарати за понижаване на артериалното налягане.

Трябва да се знае как правилно да се разположи ръката, за да се получат достоверни резултати. Недопустимо е да се държи в свободно положение, насочена надолу.

Необходимо е ръката да е свита в лакътя и да е разположена на равна хоризонтална повърхност така, че маншета на прибора да е на нивото на сърцето.

Размери на маншетите и начините за тяхното закрепване

При фиксиране на маншетите на предмишниците също се допускат грешки, които могат да доведат до изкривяване на резултатите от измерванията.

Така например, първото, което трябва да помни всеки – маншетът не трябва да се закрепва отгоре на дрехите. Задължително е необходимо да контактува с оголената кожа, в противен случай резултатът може да се измени с 5 и дори с 50 деления.

Разговори и беседи – как те влияят на резултата

Често измерването на артериалното налягане в домашни условия се извършва по време на почивка между обичайните битови дела и без откъсване от общуването с домочадието.

Тонометърът не прощава подобно неуважение към себе си и може да се отклони от показанията си в една или друга посока.

Практиката показва, че разговорите по време на извършване на процедурата е възможно да увеличат крайния резултат с 10 пункта.

Затова е по-добре по-време на диагностика да се отделим в друга стая, където никой да не ни разсейва от обичайното занимание.

Не трябва да се отговаря на въпроси, дори с шепот – всички необходими указания могат да бъдат дадени след завършване на измерването.