Разреждане на кръвта /хемоделуция/ с цел понижаване концентрацията в нея на токсични вещества отдавна се използват в медицинската практика.

За тази цел служат водното натоварване – обилният прием на течности и парантералното въвеждане на водно-електролитни и заместващи плазмата разтвори.

Последните са особено ценни при остри отравяния, тъй като позволяват едновременно с хемоделуцията възстанови вътрешната среда в организма и да се създадат условия за ефективна стимулация на диурезата – операция по смяна на кръвта.

Обща характеристика

Към основните лечебни фактори на тази процедура, състояща се едновременно провеждано и равно по обем кръвопускане и преливане на кръв, се отнасят следните – прочистващ, депурационен, заместващ и общ биологически.

Прочистващ фактор основава се на възможното премахване от кръвта на болния на различни токсични вещества.

В клиничната практика има реална възможност за извършване на само частична операция по заместване на кръвта в обем от 1.5-3 литра, същевременно за на практика пълното заместване на кръвта на болния е необходимо преливането на не по-малко от 15 литра донорска кръв, тоест в количества, които 3 пъти надвишават средното, съдържащо се в човешкото тяло.

Това обстоятелство значително снижава ефективността на операцията по замяна на кръвта, като метод за прочистване, тъй като позволява извеждането от кръвта на не повече от 15% от токсичното вещество.

Депурационното действие на операцията по замяна на кръвта се състои в освобождаването на организма от големи молекулни съединения – свободен плазмен хемоглобин, миоглобин и др., което принципно отличава този метод за детоксикация от диализните, при които подобно очистване е невъзможно.

Субституиращото действие на операцията по замяна на кръвта се състои в заместване на изменена в морфологично и емоционално отношение на кръвта на болния – метхемоглобинемия и др., пълноценна донорска кръв, в резултат на което кръвта на реципиента по своя състав се доближава до донорската.

Общото биологично действие на операцията по замяна на кръвта се смята за обща реакция на организма към кръвопускането, компенсирано с преливане на донорска кръв, тоест по същество – това е пресаждане на кръв като индивидуална тъкан от организма на няколко донора реципиенти.

Тази умерена реакция при умерено проявление оказва стимулиращо защитно действие на имунната система на организма.

Целесъобразното отделяне на абсолютни показания към операцията по замяна на кръвта, която се оценява като патогенетично лечение и има някои предимства преди други методи, и относителни показания, които могат да бъдат продиктувани само от конкретни условия при невъзможност за използване на други, по-ефективни методи за изкуствена детоксикация.

Показания и противопоказания за използването на хемоделуция

Абсолютно показание на операция по замяна на кръвта е отравяне с вещества, притежаващи непосредствено токсично въздействие в кръвта, предизвикващо тежко метхемоглубинемия – повече от 50-60% от общия хемоглобин, нарастваща масивна хемолиза – при концентрация на свободния хемоглобин повече от 10 грама на литър и понижаване на холинстеразната активност на кръвта – до 10%.

Съществено предимство на операцията по заместване на кръвта е сравнителната простота на метода, като не се изисква специална апаратура, и възможност за извършването му в условия на всеки стационар.

Днес, като се имат предвид трудностите при набавяне на донорска кръв, операциите по смяна на кръвта се прилагат само за деца в ранна възраст.

Противопоказание за прилагане на тази процедура е изразени хемодинамични нарушения – колапс, а също и усложнени пороци на сърцето.