Както е известно, поради застаряването на населението, особено в развитите държави, проблемът с броя на болните от дегенеративни неврологични заболявания, сред които е и болестта на Алцхаймер, ще придобива все по-голяма социална значимост.

За съжаление, към момента за страдащите от това заболяване е възможно полагането на палиативна грижа, тъй като не е разработена терапия, която позволява успешно справяне с него и изходът от Алцахаймера е летален.

Но все пак социална значимост заболяването, поради факта, че с прогресията на болестта на Алцхаймер, болният не е в състояние да се грижи сам за себе си, и така се превръща в тежест не само за своите близки, но и за обществото като цяло.

Ето защо направеното откритие от група от 31 учени, специализирали в изследванията на заболяването изключително важно, макар и да не предлага ефективна терапия.

В свое съобщение те призовават научната общност да промени фокуса си що се отнася до проучването на болестта на Алцхаймер.

Посланието е съвсем ясно – след десетилетие на неуспешни опити за създаване на ефективни методики за лечение и профилактика на заболяването, е време за преоценка на доказателства и допускане, че е възможно то да се разпространява от микроби.

Това не е първият път, в който учените подозират, че вируси и вид бактерии допринасят за развитието на Алцхаймер – предходни проучвания показват, че хората, страдащи от това заболяване са предразположени в по-голяма степен от останалите хора към инфекции с някои микроби, включително и с някои видове гъбички.

Но опитите тези причинно-следствени връзки да бъдат потвърдени се провалят, и за това сега водещата хипотеза продължава да бъде, че Алцхаймер се причинява от лепкава амилоидна плака и неправилно нагънатите тау-белтъци в мозъка, които разрушават комуникацията между невроните и способстват за постепенно отслабване на способностите за запаметяване, за дегенерация на познавателните способности и евентуално са причина за настъпване на летален изход.

В настоящия научен труд се твърди, че е време да се помисли за евентуалната възможност, че вирус или бактерии обуславят натрупването първо на плака, и да се изследва дали приложението на антибиотици в такъв случай би могла да преустанови този процес.

Също така авторите на публикацията призовават първо да се започне с изследването на херпес симплекс вируса тип 1 /HSV1/, бактерията, предизвикваща хламидиоза – хламидия трихоматис.

Дъглас Кел, химик от университета на Манчестър във Великобритания, който е един от авторите на научната статия, твърди, че разполага с неопровержими доказателства, че болестта на Алцхаймер има спящ бактериален компонент.

Съгласно настоящия научен труд има около 100 научни публикации, в които се твърди за връзка между херпес симплекс вируса тип 1 и болестта на Алцхаймер.

Ако се потвърди, че бактерии е възможно да са фактор за развитие на невродегенеративното заболяване, то тогава ще може да се обяснят все повечето налични данни, че има вероятност болестта на Алцхаймер да се разпространява при оперативни интервенции или пък при кръвопреливане.

Все пак ли е възможно бактерии и вируси да предизвикват това тежко и фатално заболяване?

Все още не е ясно, което е причина и изследванията да са в застой в тази област, но вече е известно, че херпес вирусът може да увреди нервната система, а пък бактериалните инфекции е доказано, че предизвикват възпаление в организма, което пък характеристика на болестта на Алцхаймер.