Описание

Хипотермия се определя като състояние, при което основната или вътрешната телесна температура е по-ниска от 35 градуса по Целзий. Нормалната телесна температура варира от около 36.6 ° С до 37.7 ° С.

Вътрешната температура се измерва най-добре чрез поставяне на термометър в ректума. Ако се подозира състояние на понижена телесна температура, не трябва да се разчита на температурата на устните, ушите или на подмишниците.

Вътрешна телесна температура от 35 ° С или по-ниска може да доведе до започване на увреждания на сърцето и нервната система. А в много случаи е възможно да предизвика тежки сърдечни, дихателни и други проблеми, които да доведат до полиорганна недостатъчност и последваща смърт.

Около половината от смъртните случаи в резултат на понижена телесна температура са на хора над 65-годишна възраст.

Хипотермията е и воненен проблем, откакто Ханибал през Втората пуническа война загубил почти от войските си при преминаването на Пиренеите и Алпите в 218 г. пр.н.е. и продължава да съпътства военните кампании през двете световни войни.

Трагичните истории на хора, попадащи в ледени езера са трогателни примери за състоянието на понижена телесна температура. За всеки човек, изложен на ниски температури, независимо дали е на работа или на почивка, съществува повишен риск от развитие на състоянието.

Днес, с нарастването на популярността на голям брой зимни спортове и увеличаването на броя на хората в риск, състоянието на понижена телесна температура бавно се превръща в граждански и урбанистичен проблем.

Хипотермията се използва като метод за подобряване на неврологичното състояние на хора, преживели сърдечен арест.

Какви са симптомите?

• При телесна температура под 35 градуса по Целзий, се наблюдава силно треперене. Сърдечният пулс, честота на дишането и кръвното налягане нарастват.
• Ако температурата на тялото продължи да се понижава, пулсът, дихателната честота и кръвното налягане също започват да намаляват. Засегнатият се чувства тромав, объркан, апатичен е и не говори ясно.
• Когато вътрешната телесна температура спадне под 32.2 ° С, треперенето спира и нуждите от кислород започват да намаляват. Жертвата може да изпадне в състояние на вцепенение, а сърцето може да започне да бие неправилно.
При температура на тялото под 28.4 ° С, рефлексите се изгубват и помпената функция на сърцето продължава да намалява. Рискът от опасно неравномерен сърдечен ритъм се увеличава и мозъчната дейност се забавя сериозно. Зениците са разширени и жертвата изглежда сякаш е в кома или мъртва.

Лечение на хипотермия

Първият приоритет е да се извърши внимателна проверка за пулса и дишането и след това да се инициира кардиопулмонална реанимация, колкото е необходимо.

Ако жертвата е в безсъзнание и със силно затруднено дишане или силно забавен пулс, трябва да потърсите незабавно спешна медицинска помощ.
• Понеже пулса на засегнатия може да бъде много слаб и забавен, проверката за пулс трябва да продължи най-малко 1 минута преди да започне кардиопулмонална реанимация, тъй като при неправилно извършване на процедурата, е възможно да настъпи смърт на жертвата.

Вторият приоритет е загряване на преохладеното тяло:

Трябва да се премахнат всички мокри дрехи и да се премести засегнатият в отоплено помещение.
• Трябва да му дадат топли течности, ако е състояние да пие, но в никакъв случай да не му се дават кофеин и алкохол.
Покрийте тялото на човека с одеяла и фолио от алуминиево покритие или ако имате наблизо други защитни покривала като например спален чувал. Избягвате да загрявате активно пострадалия с външни източници на топлина като например с радиатори или вани с гореща вода. Така само ще намалите треперенето, но ще забавите повишаването на температурата във вътрешността на тялото.