Първият препарат за имунотерапия при рак се появи едва преди 4 години. През изминалата година учените, които откриха механизъм за въздействие на имунните препарати върху тумора, получиха Нобелова награда за това.

Този метод вече активно се прилага както в чужбина, така и у нас.

Какви са резултатите от имунотерапията

Оптимистите смятат, че имунотерапията е универсално направление при лечение на рак, което може да помогне на всички, дори на терминално болните.

Песимистите твърдят, че този скъпоструващ метод има толкова противопоказания и странични ефекти, че към него е по-добре да не се прибягва изобщо.

Реалистите, сред които практикуващи онколози, посочват, че ако този напредничав метод се използва умело и строго според показанията, то може да бъде много ефективен.

Как възниква болестта

Ролята на имунната система при развитие на рак е огромна. Нарушението в нейната функция позволява на тумора да се размножава безконтролно.

С неговото мълчаливо съгласие, който сякаш не забелязва случващото се, малко количество ракови клетки винаги присъстващи в организма, започват многократно да се делят и да обхващат различни органи.

При някои този процес протича дълго, отнема години и дори десетилетия, а при много се развива невероятно бързо.

Всичко зависи не само от имунитета, но и от биологичните характеристики на самия тумор, а това означава, от неговата агресивност и изменчивост.

За да са изплъзнат от контрола на имунната система и да потиснат имунитета против тумори, раковите клетки могат да използват редица приспособления.

Например, могат да образуват голямо количество специални рецептори и техните лиганди – партньори, под сложна абревиатура PD-L1.

При свързване с рецепторите на Т-лимфоцити /клетки-пазители/, тези лиганди правят тумора невидим за имунната система.

Съответно същността на имунотерапията при рака е да се премахне това, което прави злокачествения тумор невидим за имунитета.

И имунната система сама започва да разпознава и да унищожава бурно размножаващите се ракови клетки.

С преобучаване на имунитета се занимават и иновационни имунологични препарати. Достъпът до това лечение дава шанс не само за увеличаване на продължителността на живота, но и за пълно излекуване на определена част от онкоболните.

При рак на белите дробове, на главата, на шията, лимфом на Ходжкин – при лечението на тези и някои други злокачествени заболявания вече се използват тези препарати.

Не са подходящи за всички

Честотата на усложнения при използване на имунни лекарства е много по-ниска, отколкото при традиционни методи – химиотерапия и лъчева терапия.

За бъде имунотерапията ефективна, а освен това и безопасна е важно правилно да се подбират пациентите. Методът за съжаление, не е универсален.

И основният проблем на имунотерапията днес – не е толкова недостиг на средства за тези иновационни препарати, колкото как максимално точно да се установи кои болни ще реагират наистина добре.

При не всички онкоболни е показна имунната терапия, а може да е само при 10-20% от тях. Следва ли да се назначава подобно лечение, зависи от 2 фактора – характеристики на тумора и от реакцията на самия организъм.

За оценка на свойствата на тумора е необходимо да се проведе имунохистологичен анализ за наличие на хиперекспресия на белтъка PD-L1.

Също е важна и оценката на общия имунен статус на организма, наследствени особености, състояние на микробиом – бактериите, които населяват организма.

Имунологичните препарати, ако се назначават без отчитане на противопоказания, могат да доведат до опасни последствия – например, развиват се автоимунни заболявания.

Шанс за живот

Имунотерапия се използва при различни етапи на развитие на рак, включително и в късен стадий, когато другите методи вече са безполезни.

Има основания да се смята, че в ранни стадии имунните препарати работят още по-добре. Но засега това са само предположения, защото няма надлежна база за клинични изследвания в тази област.

Основната област на приложение на имунологичните препарати днес е метастатичния рак. В миналото при метастази, в най-добрия случай е било възможно известно удължаване на живота. Сега значителна част от болните могат напълно да бъдат излекувани.