Имунохистохимия - какво представлява и защо се извършва
Полезно

Днес качествената диагностика на ракови заболявания е немислима без имунохистохимия.

Това е съвременен високоинформативен метод, с който не само точно се установява наличието на раков тумор, но и се определя тактиката на лечение.

Какво е това имунохистохимия?

Имунохистохимия – това е високоточен метод за диагностика, с който се откриват и идентифицират туморни антигени – специфични вещества, характерни за раковите клетки.

Към настоящия момент имунохистохимичният анализ се използва за диагностика на злокачествени тумори и за определяне на точните параметри на диагнозата.

Освен това, с помощта на имунохистохимия лекарят може да определи каква ще бъде ответната реакция на лечението.

С имунохистохимично лечение се верифицират резултатите от по-рано проведени изследвания, а също се изключват и други възможни ракови заболявания.

Назначаването на определени препарати също трябва да се потвърди от имунохистохимично изследване.

Същност на изследването

Имунохистохимичният тест се състои в изследване на клетки на тъканите на тумора, което се провежда с помощта на специални реактиви.

Тези реактиви съдържат антитела – специфични белтъци, които с помощта на определени вещества изпълняват ролята на дедективи.

Антителата имат специфична пространствена структура, с която се свързват с антигена – търсенето вещество в тумора.

Тази химична реакция се нарича „антиген-антитяло“ и сигнализира за наличие на специфични за тумора вещества във взетата проба.

В хода на хистохимичното изследване е възможно да се открият някои рецептори на хормони, онкомаркери, такива за усилен растеж на ракови клетки и други антигени.

В клиничната практика най-често се използва методът на непряка имунохистохимия, при която антигените, получени от тъканите на пациента се свързват с първичните антитела.

Така се получава комплекс „антиген-антитяло“, към който се прикрепват вторичните антитела.

Този комплекс може да се оцвети със специални оцветители.

По интензивността на цвета се оценяват статуса на тумора.

С каква цел се провежда имунохистохимията?

Ако се назначи имунохистохимия, се преследват няколко цели:

• Установяване на хистологичната и нозологичната принадлежност към тумора

С това изследване се определя класа на новообразуванието.

• Установява се локализацията на първичното огнище на новообразуванието

Ако неговото местоположение не е установено, то може да се открие по отделни метастази.

• Определяне на тактика на лечение

С този метод на изследване се установява чувствителността на туморните клетки към въздействието на препаратите на таргетната терапия или химиотерапия.

С помощта на имунохистохимия лекарите определят резистентността на тумора към някои групи химиотерапевтични препарати.

Например, тумори на млечната жлеза, които имат рецептори към естроген се лекуват малко по-различно.

Как се провежда имунохистохимия?

Първо, се назначава биопсия – взема се проба от туморната тъкан.

Към настоящия момент съществуват няколко метода за провеждане на биопсия.

Обикновено тази процедура се извършва с тънка игла, която извлича проба от тъканта.

Туморите, разположени в трудни участъци, например, в главния мозък, се проверяват след оперативно премахване.

Полученият от операцията тумор се изпраща в лаборатория за хистологично изследване.

А пробата от биопсията се залива с парафин, което позволява дългосрочно съхранение.

Какви са предимствата на имунохистохимията?

• Минимално количество материал и реагенти, които са необходими за провеждане на изследването.

• Бързо получаване на резултатите за изследването.

Резултатите от реакциите на имунохистохимията са готови след 3 часа.

• Възможност за използване на материала дълго време след неговото получаване. Материалът се съхранява в парафин.

• Възможност за установяване на стадия на заболяването и на типа клетки.

Помогни на приятел да бъде здрав!

4.49 65

Malchugani.com banner

Подобни статии

Завършил Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Специализиран по отношение на травмотологията и с интереси в областта на сексуалното здраве. Активно заинтересуван от травми предизвикани при професионалните спортове. Главен редактор на Lechenie.bg