Инфектирането на една рана се характеризира с развитието на определена клинична картина, проявяваща се, както с локални, така и с общи изменения в организма. В зависимост от условията , при които се е осъществило нараняването – рани се подразделят на умишлени /оперативни/ и случайни.

Хирургичните рани са чисти /асептични/, тъй като те се правят със стерилен инструмент в операционната зала. Случайните рани винаги са първично инфектирани – степента на тяхното инфектиране зависи, както от условията, при които се е случило нараняването, така и от вида на средството, което е причинило раната.

Вторичната инфекция – допълнително се присъединява към наранената повърхност при липса на асептична превръзка или повторно проникване на микроорганизми при неспазване на правилата за асептика и антисептика.

Какви са симптомите?

Признаци на инфекцията на рана са описани още от древноримския лекар Авъл Корнелий Целз, живял от 25 г. преди новата ера до 50 г. след Христа и те са Rubor (зачервяване), Tumor (подуване), Calor (затопляне) и Dolor (болка). И до днес те си остават решаващи са определянето на това дали една рана се е инфектирала.

Те са проявление на борбата на имунната система против проникващите микроорганизми, което може да се сравни с бягане срещу вятъра. Това е едно своеобразно състезание между образуването на антитела и размножаването на микроби и бактерии.

Генерализираните симптоми са повишаване на телесната температура и втрисане, левкоцитоза, а също и увеличаване на регионалните лимфни възли. Затова е необходимо да се изясни причината за проявилата се треска.

Колкото по-рано бъде поставена диагнозата на инфекцията, толкова е по-добра перспектива за своевременната ѝ ликвидация. Но, както винаги, разпознаването на започваща инфекция е съпроводено с редица трудности, тъй като еднозначни симптоми все още отсъстват.

Запазването на огнището на инфекцията около раната, покачване на телесната температура продължителна левкоцитоза и увеличаващите се болезнени усещания в наранената повърхност са признаци, над които човек трябва сериозно да се замисли.

Какви са причините?

Развитието на инфекциозен процес представлява сложен, зависещ от много предразполагащи фактори процес. Решаващо значение за началото на прогресията на инфекцията имат преди всичко вида, патогенността и вирулетността, а също и количеството на попадналите в раната микроорганизми.

В раната бактериите намират среда, която в по-голяма или по-малка степен съответства на необходимите за тях условия за живот.

Поради това състоянието раната /степента на замърсяване, количеството на разрушената тъкан, условията за кръвоснабдяване и пр./ нейната „възраст“ и произходът ѝ се явяват други важни предразполагащи фактори.

Особено голяма роля играе това колко бързо при даденото състояние на раната ще успеят да сработят локалните защитни механизми и доколко ефективни те ще бъдат.

Това от своя страна зависи от общото състояние на имунния статус на съответния организъм.

Вече отслабената имунна система, влошеното общо състояние, определени нарушения на обмяната на веществата, злокачествени тумори, напредналата възраст, неправилното хранене и прочие фактори, оказват отрицателно влияние на имунния отговор и поради това се създават благоприятни условия за размножаване на микроорганизмите.

Причинителите на инфектирането на раната могат да бъдат освен бактерии и вируси и гъбички.

Лечение на инфекция на рана

Профилактиката на инфектирането на раната се свежда до предотвратяване на проникването в наранената повърхност на микроорганизми, като същевременно лечението се съсредоточава в кардинално намаляване на наличната в раната микрофлора и на унищожаването на проникналите бактерии.