Експерти от Кралския колеж на акушерите и гинеколозите във Великобритания смятат, че преждевременното разкъсване на околоплодния мехур преди 37-ма седмица – не е повод за секцио.

Бременността може и трябва да бъде продължена поне до 34 седмица.

Защо бременността продължава след изтичане на околоплодните води

По данни на лекари, заради разкъсване на околоплодния мехур са 30-40% от преждевременните раждания. В изследването взели участие 3600 от бъдещите майки, които са се сблъскали с преждевременното разкъсване на околоплодния мехур.

Наблюденията показват, че ако не се активира родилна дейност, то приблизително в половината случаи възниква от само себе си след преждевременното изтичане на водите.

Не са малко случаите, в които жената продължава да износва бременността няколко седмици и дори месеци и накрая се ражда напълно здраво бебе около датата на термина.

Смята се, преждевременното разкъсване на околоплодния мехур повишава риска от проникване на инфекции и от развитие на сепсис.

Наблюденията обаче показват, че разлика в честотата на инфектиране на околоплодните води и на сепсис при бебетата със спешно родоразрешение и при продължаване на бременността след изтичане на водите не се установява.

Какви са рисковете, ако се назначи секцио след по-ранно изтичане на водите

Известно е, че при ранно родоразрешение се повишава риска от респираторен дистрес-синдром, което е свързано с непълно развитие на белите дробове на детето. Възможността за продължаване на износването на детето се понижава от този риск.

Изследователите подчертават, че очакването на естественото начало на раждането може да бъде най-добрия вариант, ако няма причина за израждането на детето по спешност.

Такива причини е възможно да бъдат усложнения на бременността и проникване на инфекции в тялото на майката и на плода. За намаляване на риска от инфектиране на жените с преждевременно разкъсване на околоплодния мехур могат да бъдат назначени антибиотици.

При ранно изтичане на водите всеки случай трябва да се разглежда отделно.

Не може да се обоснове твърдение, че ако водите изтекат по-рано от 37-ма седмица, трябва да се пристъпва незабавно към секцио.