Времето е дефицитен и невъзвращаем ресурс, затова трябва да се научим да изразходваме умно.

Методът на Бенджамин Франклин

Бенджамин Франклин е бил син на сапунджия, но благодарение на самоорганизация и дисциплина преуспява в много области – в политиката, дипломацията, науката.

Един от основателите на Съединените щати – участва в създаването на Декларация за независимостта и конституцията на страната.

На него се приписва авторството на крилати фрази като „Времето е пари” и „Не отлагайте за утре това, което можете да направите днес”.

Времето за Франклин наистина е имало колосално значение.

На 20-годишна възраст разработва за себе си система за организация на времето, която използва през целия си живот.

Съвременниците я наричат пирамида на Франклин, понякога се среща и названието „пирамида на продуктивността”.

Как да организираме деня си с пирамидата на Франклин?

В основата на пирамидата са житейските ценности.

Това са морални ориентири в решението на всякакви задачи.

Франклин ги нарича добродетели.

За себе си определя 13 добродетели:

• Въздържание, мълчаливост, любов към реда;
• Решителност, трудолюбие, искреност;
• Справедливост, умереност, спокойствие;
• Целомъдрие, чистоплътност и др.;

За да работи ежедневно над себе си, Франклин си създава специален дневник, в който отделил за всеки житейски принцип по една страница.

Всяка страница разделил на 7 стълба – дните от седмицата. След това прекарал 13 хоризонтални линии по броя добродетели.

Така всеки ден се фокусирал върху един от добродетелите, а вечер в квадратчетата отбелязвал провалите, допуснати по пътя към моралното съвършенство.

Следващата степен на пирамидата на Франклин – това е глобалната цел.

Базира се на житейски принципи и отговаря на принципа: „Какво искам да постигна към N-тата си година? ”

Глобалната цел за лекаря, например, да стане завеждащ отделение до 35 години, а мениджърът да си направи собствена фирма.

Бенджамин Франклин е прародителят на to-do-планирането.

Винаги се придържал към ред и разписвал буквално всяка своя стъпка.

Затова по-нататък в неговата пирамида идват:

• Генерален план – постъпкова инструкция за постигане на глобална цел;
• Дългосрочен план – цели за близките 3-5 години;

• Краткосрочен план – задачи за близкия месец и година;
• Планиране за седмица и за ден;

Всички степени на пирамидата са разположени последователно – всяка следваща се уповава на предходната.

Заключение

За да организираме деня си по метода на Франклин, трябва да се ориентираме по фундаментални житейски принципи, да си поставим глобална цел и да си съставим план за нейното достигане.

Методът на Стивън Кови

Един от последователите на системата на Франклин. Кови е професионален оратор и автор на множество книги.

Една от тях влиза в списъка на най-влиятелната бизнес литература.

Това е изпреварилата времето си книга „7 навика на високоефективните хора”.

Кови я написва през 1989 г., но бестселър става едва след преиздаването си след 2004 г., изглежда обществото не е било в такава степен на развитие, че да може да я оцени.

Концепцията на Кови се базира на последователност от 7 навика.

1. Заточване на пилата или постоянно самоусъвършенстване;
2. Постигане на синергия, тоест стремеж към взаимноизгодно взаимодействие;
3. Проактивност;
4. Старание първо да слушаме, а след това – да бъдем чути;
5. Мислене в духа „win-win”
6. Да започнем, като си представяме крайната цел;
7. Първо трябва да направим това, което трябва да направим;

За реализирането на последния навик помага матрицата за разпределение на задачите и поставяне на приоритети.